Solidar Śląsko Dąbrow

Przygotowania do strajku generalnego

We wtorek 23 października w siedzibie śląsko-dąbrowskiej Solidarności spotkają się przedstawiciele największych central związkowych w regionie, aby powołać wspólny komitet protestacyjno-strajkowy. Podczas spotkania zostanie też uzgodniony harmonogram działań komitetu w najbliższych tygodniach.

– We wrześniu Walne Zebranie Delegatów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność podjęło uchwałę upoważniającą Zarząd Regionu do rozpoczęcia przygotowań do przeprowadzenia ostrzegawczego strajku generalnego. W uchwale delegaci wskazali, aby te działania podejmować razem z innymi centralami związkowymi i to czynimy. Tylko wspólna akcja może być naprawdę skuteczna – mówi Dominik Kolorz, szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności.

Niespełna dwa tygodnie temu odbyło się pierwsze, robocze spotkanie przedstawiciele Solidarności, OPZZ, Forum Związkowych Zawodowych, Solidarności’80 i Sierpnia’80. – Daliśmy sobie czas na niezbędne konsultacje i ustalenia wewnętrzne, i umówiliśmy się, że 23 października zapadną już konkretne decyzje dotyczące powołania wspólnego komitetu protestacyjnego i zaplanowania harmonogramu działań, chodzi m.in. o organizację referendum strajkowego w poszczególnych zakładach i branżach – dodaje przewodniczący.

Delegaci WZD  uchwałę w sprawie rozpoczęcia przygotowań do strajku generalnego w regionie argumentowali pogarszającą się sytuacją społeczno-gospodarczą na Śląsku i w Zagłębiu, związaną m.in. groźbą utraty tysięcy miejsc pracy w zakładach i przedsiębiorstwach funkcjonujących w regionie, brakiem rozwiązań osłonowych dla przedsiębiorstw dotkniętych i zagrożonych kryzysem gospodarczym, a także drastycznym wzrostem kosztów utrzymania. Planowany ostrzegawczy strajk generalny w całym regionie ma się odbyć albo w grudniu, albo w styczniu. Zgodnie z przepisami może potrwać od 1 do nawet 4 godzin.

Dodaj komentarz