Solidar Śląsko Dąbrow

Przez pakiet czekają dłużej

Wprowadzenie pakietu onkologicznego nie poprawiło sytuacji pacjentów z chorobami nowotworowymi. Wręcz przeciwnie, dla wielu z nich czas oczekiwania na specjalistyczne leczenie znacznie się wydłużył.
 
Począwszy od 1 stycznia tego roku osoby chore na nowotwory miały być szybciej diagnozowane i poddawane specjalistycznym terapiom. Sprawne przejście przez kolejne etapy diagnostyki i leczenia miał tym pacjentom zagwarantować właśnie pakiet onkologiczny. Jednak zdaniem związkowców rozwiązania wprowadzone w pakiecie nie sprawdziły się. Zdecydowana większość chorych musi czekać na leczenie znacznie dłużej, niż do tej pory. – Niektóre procedury np. dotyczące onkologii dziecięcej czy hematologii przed wprowadzeniem pakietu onkologicznego były realizowane o wiele sprawniej, pacjenci trafiali na leczenie szybciej niż obecnie – mówi Halina Cierpiał, przewodnicząca Regionalnego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ Solidarność.
 
W tej chwili pacjent, który zachoruje na nowotwór, zanim trafi do szpitala, musi przejść wszystkie etapy leczenia uwzględnione w pakiecie – wizytę u lekarza pierwszego kontaktu, który zleci badania diagnostyczne, a następnie wystawi mu tzw. zieloną kartę, leczenie ambulatoryjne oraz konsylium lekarskie orzekające o sposobie leczenia. Jeżeli chory na własną rękę wykona badania histopatologiczne i zgłosi się do poradni onkologicznej, to nie zostanie przyjęty, tylko odesłany do lekarza rodzinnego. – Ludzie błądzą, są odsyłani od jednej poradni do drugiej, a to wcale nie przyspiesza leczenia – dodaje Joanna Lukosek, wiceprzewodnicząca RSOZ NSZZ „S”.
 
Pacjencji drugiej kategorii
Zdaniem związkowców pakiet onkologiczny w gorszej pozycji postawił pacjentów, u których choroba nowotworowa została rozpoznana przed 1 stycznia tego roku. – Tacy pacjenci nie posiadają zielonej karty, więc ich leczenie nie może być finansowane ze środków przeznaczonych na pakiet onkologiczny – dodaje Lukosek. Dodatkowo pracę poradniom onkologicznym i szpitalom utrudnia to, że działają dwa systemy elektroniczne rejestrujące chorych na raka. Do jednego wpisywani są pacjenci z zieloną kartą, do drugiego pozostali chorzy. – Te systemy nie są ze sobą kompatybilne, nie można przerzucić pacjenta z jednego systemu do drugiego – podkreślają związkowcy. Z tego powodu szpitale mają problemy z rozliczeniem leczenia pacjentów, którzy nie posiadają zielonej karty. Nie jest bowiem prawdą, że na realizację pakietu Ministerstwo Zdrowia znalazło dodatkowe środki. – Te pieniądze zostały wykrojone z systemu, kosztem innych chorych – mówi wiceprzewodnicząca RSOZ. W praktyce wygląda to tak, że szpital dostał więcej pieniędzy na oddział onkologiczny, ale mniej na chirurgię czy ginekologię. Leczenie pacjenta chorego na raka nie posiadającego zielonej karty zostanie rozliczone tak, jak leczenie pacjenta np. przebywającego na chirurgii. – Może dojść do tego, że na oddziałach onkologicznych szpitale będą miały niedowykonania i w przyszłym roku otrzymają niższe kontrakty – zaznacza Joanna Lukosek. W ocenie związkowców, to błędne koło, bo jeżeli w przyszłym roku szpitale dostaną mniej pieniędzy na onkologię, to pacjenci będą czekali w jeszcze dłuższych kolejkach.
 
Potrzebne zmiany 
Problemy związane z pakietem onkologicznym zostały poruszone 23 kwietnia podczas nadzwyczajnego posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Śląskiego Sejmiku Wojewódzkiego. Wzięli w nim udział m.in. specjaliści onkolodzy, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego oraz związkowcy z Solidarności służby zdrowia. – Wszystkie strony podkreślały, że do pakietu onkologicznego powinny zostać wprowadzone zmiany – mówi Joanna Lukosek. Jak tłumaczą związkowcy, jedynym rozwiązaniem jest wykonywanie poza pakietem onkologicznym procedur, które do tej pory działały dobrze, a pozostawienie w nim tych, z realizacją których do tej pory były problemy. Są to np. nowotwory twarzy, których czas leczenia jest bardzo długi m.in. przez konieczność wykonywania dodatkowych operacji plastycznych.

Agnieszka Konieczny
źródło foto: pixaby.com/tpsdave

 

Dodaj komentarz