Solidar Śląsko Dąbrow

Przewodniczący przekaże je premierowi

Przewodniczący NSZZ Solidarność Piotr Duda zamierza 8 maja przekazać premierowi Donaldowi Tuskowi przygotowane przez związek projekty ustaw regulujących sytuację na rynku pracy. Dotyczą one pracy tymczasowej oraz objęcia składkami tzw. umów śmieciowych.

Przewodniczący w przesłanym 19 kwietnia liście do premiera informuje szefa rządu, iż zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Solidarność przygotowała projekty ustaw dotyczące pracy tymczasowej oraz oskładkowania tzw. umów śmieciowych. Przewodniczący proponuje premierowi Donaldowi Tuskowi spotkanie w tej sprawie. Zdaniem przewodniczącego to kluczowe akty prawne, których wejście w życie korzystnie wpłynęłoby zarówno na sytuację pracowników, jak i systemu ubezpieczeń społecznych.

– Ustawa dotycząca pracy tymczasowej pozwoli wyeliminować takie nadużycia, jak m.in. zastępowanie pracowników stałych pracownikami tymczasowymi. Drugi przygotowany przez nas akt prawny pozwoli rządowi wymiernie poprawić sytuację finansową systemu emerytalnego poprzez zwiększenie wpływów ze składek od umów cywilnoprawnych. Zmieni również obecny nieracjonalny i niesprawiedliwy system zróżnicowania obciążeń składką ubezpieczonych, który powinien być podporządkowany zasadzie: równa składka od równego dochodu, niezależnie od źródła jego pochodzenia – przekonuje przewodniczący w liście do premiera.

Piotr Duda przypomina premierowi, że Komisja Europejska w tzw.  białej księdze dotyczącej bezpiecznych i stabilnych emerytur przestrzega przed pochopnymi krokami w tak delikatnej materii, jak wiek emerytalny. – Oprócz pracy do 67 roku życia Pański rząd nie proponuje nic lub prawie nic, co pomogłoby pracownikom w wydłużaniu ich aktywności zawodowej. Zamiast tego mamy przyzwolenie na „śmieciowe” stosunki pracy czy drastyczne różnice w opodatkowaniu pracy – czytamy w piśmie do szefa rządu.

na podstawie komunikatu działu informacji Komisji Krajowej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *