Solidar Śląsko Dąbrow

Przesłanie ks. Jerzego wciąż jest aktualne

19 października na warszawskim Żoliborzu odbyły się kulminacyjne obchody 30. rocznicy męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Mszy św. odprawionej w kościele pw. św. Stanisława Kostki przewodniczył bp Józef Guzdek, ordynariusz polowy Wojska Polskiego. Świątynia oraz plac wokół niej zapełniły się wiernymi z całej Polski. Wśród nich była rodzina ks. Jerzego, politycy, księża oraz związkowcy z Solidarności.
 
W homilii bp Guzdek podkreślił, że w każdym czasie ludzie stawiają pytania o granice między dobrem a złem. Jego zdaniem ks. Jerzy Popiełuszko, którego nazwał jednym z największych proroków XX wieku, potrafił na to pytanie odpowiedzieć. – W Polsce zniewolonej przez ludzi owładniętych ideologią komunizmu, w dobie kłamstwa i łamania ludzkich sumień Bóg przez jego posługę przypominał zniewolonemu narodowi kilka podstawowych prawd – powiedział bp Guzdek. Podkreślił, że najważniejsze z nich to unikanie zła i przemocy.
 
Przypomniał męczeńską śmierć patrona Solidarności. – Pamiętam ten dzień, tamtą atmosferę. Błogosławiony kapłan został uznany za męczennika walki o wolność i niezłomny symbol moralnego oporu przeciwko sługom komunizmu. Jakże bardzo szybko, już w wolnej Polsce, jego wizerunek zastygł i zatarł się w pamięci wielu. Usiłuje się go traktować jako postać z minionej epoki – dodał. 
 
Bp Guzdek podkreślił, ks. Jerzy nadal jest wzorem do naśladowania, a jego dokonania wykraczają poza dzieje polskiej martyrologii. – Do jego grobu przybywają rzesze pielgrzymów z całego świata. W ciągu 30 lat to święte miejsce nawiedziło ponad 20 mln osób ze wszystkim kontynentów. Tu widać, że świętość księdza Jerzego nadal promieniuje, rodzi naśladowców – zaznaczył. Zdaniem kapłana, ks. Popiełuszko jest symbolem moralnej odwagi, ważnej w każdym czasie i miejscu. – Nie można pozostawać biernym na łamane praw człowieka oraz poniżanie jego godności. Również dziś bezczynność zwyczajnych, uczciwych ludzi jest najczęstszą formą współpracy ze złem – zaznaczył.
 
Po mszy św. zaprezentowany został program słowno-muzyczny, w którym wykorzystane zostały teksty Jana Pawła II i bł. ks. Jerzego. W widowisku wzięli udział znani artyści m.in. Anna Seniuk, Piotr Bajor oraz Radosław Pazura.
 
Uroczystości rocznicowe organizowane były w ciągu ostatnich kilku dni w całej Polsce. Szczególny wymiar miały w miejscach związanych z życiem i śmiercią bł. ks. Jerzego Popiełuszki. 18 października w pobliżu włocławskiej tamy, gdzie funkcjonariusze służby bezpieczeństwa wrzucili ciało ks. Jerzego, złożone zostały wieńce i kwiaty. – My, ludzie Solidarności, pamiętamy o księdzu Jerzym. Wiemy, że żyje on w naszych sercach – mówił podczas uroczystości we Włocławku przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Piotr Duda. Podkreślił, że Solidarność realizuje dzieło ks. Jerzego, jakim jest pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę. Członkowie związku pełnią wartę przy grobie kapłana. – Także w tych najważniejszych przesłaniach ks. Jerzego, w sprawach pracowniczych staramy się walczyć o godność człowieka i dobro polskiego pracownika – dodał Piotr Duda.

aga
 

Dodaj komentarz