Solidar Śląsko Dąbrow

Przerwane WZA w Tauron Ciepło

Podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Tauron Ciepło S.A nie doszło do głosowania nad uchwałą o przejęciu spółki przez Enpower Service i przekształceniu firmy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. WZA zostało przerwane do czwartku. Przekształcaniu sprzeciwiają się drobni akcjonariusze TC S.A. i związki zawodowe.

W trakcie WZA pełnomocnik części drobnych akcjonariuszy Piotr Wujec złożył zażalenie na postępowanie przedstawicieli większościowego akcjonariusza, czyli Tauron Polska Energia. – Mniejszościowi akcjonariusze są dyskryminowani. Po pierwsze, w przeciwieństwie do reprezentantów Tauron PE nie otrzymali materiałów związanych z planowanymi przekształceniami. Po drugie, przedstawiciel Tauron PE przyszedł na WZA z gotową uchwałą o przerwaniu zgromadzenia do czwartku i jako przedstawiciel większościowego akcjonariusza tę uchwałę przegłosował. To jest ewidentnie utrudnianie drobnym akcjonariuszom korzystania ze swoich praw – mówi Piotr Wujec.

Pełnomocnik zwraca uwagę, że postępowanie przedstawicieli akcjonariusza większościowego łamie unijne standardy w tym względzie. – W UE obowiązuje dyrektywa chroniąca drobnych akcjonariuszy przed takim działaniami. Nie została ona jeszcze w całości zaimplementowana do polskiego prawa, niemniej w tym przypadku obserwujemy ewidentny przypadek łamania ducha tej dyrektywy – dodaje Wujec.

Pełnomocnik podkreśla, że w trakcie WZA na sali nie pojawili się przedstawiciele zarządu Tauron Ciepło S.A. – Obecność przedstawicieli zarządu na WZA to ich obowiązek. Przed głosowaniem uchwały o przekształceniu poprzez przejęcie winni są wyjaśnić przyczyny i cele takiego działania. Tymczasem taka informacja zarządu nie znalazła się nawet w programie WZA, co w mojej ocenie jest złamaniem zapisów Kodeksu spółek prawa handlowego – dodaje Piotr Wujec.

Akcjonariusze, których reprezentuje Wujec, to przede wszystkim pracownicy firm, wchodzących w skład TC S.A. W trakcie przekształceń związanych z tworzeniem Tauron Ciepło S.A. z  mniejszych zakładów ciepłowniczych pracownicy otrzymywali w formie rekompensat lub nabywali akcje firmy. Obawiają się, że teraz z powodu przekształcenia ich akcje staną się bezwartościowe. – Akcjonariusze w spółce akcyjnej mogą liczyć na tzw. przymusowy wykup akcji. W przypadku, gdy większościowy akcjonariusz, czyli Tauron Polska Energia  zgromadzi 95 proc akcji, to drobni akcjonariusze mogą go wezwać do odkupu ich akcji, a on musi to uczynić. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością  prawo handlowe nie przewiduje takiego rozwiązania. To oznacza, że drobny udziałowiec takiej spółki ma związane ręce. Będzie  mógł sprzedać udziały po cenie narzuconej przez większościowego udziałowca, czyli straci na tej operacji, albo po prostu zostanie z bezwartościowymi papierami w ręku. Problem dotyczy kilkuset pracowników zakładów ciepłowniczych  w Dąbrowie Górniczej, Tychach i Katowicach – wyjaśnia Andrzej Janowski, przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego w Tauron Ciepło S.A.

Przedstawiciele związków zawodowych obawiają się też, że przekształcenie otworzy pracodawcy drogę do pozbawienia pracowników ich dotychczasowych uprawnień zapisanych w porozumieniach społecznych i zakładowych układach zbiorowych. – Po przekształceniu Tauronu Ciepło pracownicy mają zostać przejęci przez nowy podmiot na zasadzie artykułu 231 K.p. co oznacza, że dotychczasowe warunki płacy i pracy oraz uprawnienia wynikające z zakładowych układów zbiorowych pracy będą obowiązywać tylko przez 12 miesięcy od przejęcia. Po upływie tego czasu, jeśli nie zostanie wynegocjowany nowy układ zbiorowy, stracą swoje uprawnienia, a pracodawca może im przedstawić nowe warunki płacy i pracy, gorsze od poprzednich – mówi Justyna Latos, przewodnicząca Solidarności w Tauron Ciepło S.A.

Według informacji uzyskanych przez zakładowe organizacje związkowe, spółka Tauron Ciepło S.A. z kapitałem zakładowym 1,238 mld zł ma zostać przejęta przez spółkę Enpower Service sp. z o.o. z kapitałem zakładowym 25 tys. zł. Po tym przejęciu ma powstać połączony podmiot o nazwie Tauron Ciepło sp. z o.o.

Tauron Ciepło S.A. zatrudnia około 1800 osób. W skład spółki wchodzą dawne: PEC Katowice, EC Katowice, PEC Dąbrowa Górnicza, EC Nowa, EC Tychy oraz EC Kamienna Góra.
 

Dodaj komentarz