Solidar Śląsko Dąbrow

Przerwa w rozmowach. Czas na propozycje rządu

Gwarancje zatrudnienia, system indeksacji płac oraz jeden z elementów procesu notyfikacyjnego dotyczący harmonogramu wygaszania kopalń – w tych trzech obszarach projektu umowy społecznej dotyczącej transformacji gónictwa tkwią zasadnicze rozbieżności pomiędzy stroną rządową i związkami zawodowymi. Rozmowy zostaną wznowione najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu. 
 
Kolejna runda negocjacji przedstawicieli rządu z reprezentantami związków zawodowych rozpoczęła się w czwartek 18 marca krótko po południu i trwała do 3.00 nad ranem następnego dnia. – Zdecydowana większość zapisów umowy społecznej jest już uzgodniona. Natomiast w sprawie gwarancji zatrudniania, systemu kształtowania płac i jednego z elementów dotyczących harmonogramu wygaszania kopalń rozbieżności wciąż są dość poważne. Aby uniknąć eskalacji sporu w tych kwestiach, zawnioskowaliśmy o przerwę w rozmowach do czasu przygotowania przez rząd propozycji wyjścia z impasu – powiedział Dominik Kolorz, przewodniczący śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”. 
 
Wśród obszarów umowy społecznej, w której udało się osiągnąć porozumienie, przewodniczący wymienia m.in. rozdziały dotyczące inwestycji w nowoczesne technologie węglowe, transformacji gospodarczej Górnego Śląska oraz system osłon socjalnych dla pracowników odchodzących z górnictwa węgla kamiennego. 
 
Jak wyjaśnia Dominik Kolorz, do wznowienia rozmów dojdzie najprawdopodobniej w drugiej połowie przyszłego tygodnia. – Gdy rząd przekaże nam swoje propozycje rozwiązań, przeanalizujemy je we własnym gronie. Myślę, że kolejna tura negocjacji nastąpi nie wcześniej niż w okolicach czwartku lub piątku – ocenia szef śląsko-dąbrowskiej „S”.
 
Umowa społeczna zakłada stopniową likwidację górnictwa węgla kamiennego w Polsce do 2049 roku połączoną z transformacją gospodarczą Górnego Śląska. Dokument ten stanowi rozwinięcie i uszczegółowienie porozumienia, zawartego przez związki zawodowe  z przedstawicielami rządu 25 września 2020 roku. Po uzgodnieniu ostatecznego kształtu umowy zostanie ona przekazana do notyfikacji Komisji Europejskiej. 
 
łk
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.