Solidar Śląsko Dąbrow

Przerwa w rozmowach, ale szansa na porozumienie rośnie

Przed godziną 2.00 w nocy rozmowy pomiędzy reprezentantami Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego a stroną rządową zostały przerwane. W sobotę o godz. 11.00 wznowione zostaną prace rządowo-związkowego zespołu roboczego. Główne negocjacje pomiędzy MKPS a przedstawicielami rządu rozpoczną się o 14.00.

– Ta wczorajsza iskierka przeradza się w światęłko nadziei. Rozmowy były na bardzo wysokim poziomie merytorycznym i górnicy strajkujący w tej chwili pod ziemią mogą mieć dużą nadzieję na to, że jutro będą mogli wyjechać – powiedział po zakończeniu piątkowej rundy rozmów Dominik Kolorz, przewodniczący śląsko-dąbrowskiej Solidarności.

Podobnie efekty negocjacji ocenił Wojciech Kowalczyk, pełnomocnik rządu ds. restrukturyzacji górnictwa. – Rozmowy był bardzo konstruktywne  i równiez strona rządowa jest dobrej mysli, co do dzisiejszego popołudniowego spotkania – powiedział Kowalczyk.

– Po tych rozmowach, po tych wzajemnych ustępstwach stron, trudno sobie wyobrazić, że w sobotę nie dojdziemy do uzgodnień – dodał Kolorz. Zaznaczył jednak, że pozostało kilka istotnych punktów, które strony muszą rozstrzygnąć.

16 stycznia wieczorem w podziemnych protestach brało udział ok. 1400 górników z Kompanii Węglowej i ok. 150 górników z kopalń Katowickiego Holdingu Węglowego oraz Zakładów Górniczych Sobieski i Janina.

łk, ny
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.