Solidar Śląsko Dąbrow

Przemysł, głupcze

Bez rozwoju przemysłu, inwestycji w infrastrukturę i wspierania nowoczesnych technologii Polska nie ma szans na rozwój gospodarczy – mówili uczestnicy odbywającej się w maisteczku namiotowym przed Sejmem debaty poświęconej polityce przemysłowej. W dyskusji wzięli udział m.in. prof. Ryszard Bugaj, dr Stefan Porter oraz dr Bolesław Jankowski, ekspert w dziedzinie polityki klimatyczno-energetycznej.

Prof. Ryszard Bugaj zwrócił uwagę, że do dźwignięcia Polski z zapaści gospodarczej potrzebna jest interwencja państwa w czterech obszarach: infrastruktury drogowej i kolejowej, inwestycji w nowoczesne technologie, dostosowania poziomu wykształcenia młodych ludzi do potrzeb rynku pracy oraz zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Uczestnicy dyskusji skrytykowali prowadzoną przez rząd prywatyzację strategicznych branż dla funkcjonowania państwa takich jak energetyka, czy telekomunikacja.

Sporo miejsca w dyskusji poświęcono też górnictwu i polityce klimatyczno-energetycznej prowadzonej przez Unię Europejską. Dr Bolesław Jankowski przypomniał, że węgiel jest najważniejszym zasobem energetycznym, jakim dysponuje Polska, a dążenie do zamykania kopalń, to jeden z najpoważniejszych błędów, jaki rząd może popełnić. Ekspert podkreślił, że wzrost gospodarczy Chin został zbudowany właśnie na wzroście wydobycia węgla i rozwoju kopalń. Jego zdaniem polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej jest dla Polski krzywdząca. Ponosimy ogromne koszty związane z emisją gazów cieplarnianych, a nie bierze się pod uwagę tego, że inne państwa np. Niemcy przez wiele lat korzystały z tego surowca, miały swój udział w zanieczyszczaniu atmosfery, a dzisiaj takich kosztów z tego tytułu nie ponoszą.

Tematem drugiej debaty przeprowadzonej w miasteczku namiotowym była sytuacja służby zdrowia. W panelu pt „Zdrowie: system, pacjent, pracownik – misja czy zysk?” wzięli udział m.in. dr Adam Sandauer, honorowy przewodniczący Stowarzyszenia Pacjentów „Primum Non Nocere” oraz  prof. Józefa Hrynkiewicz, posłanka na Sejm, specjalista polityki społecznej. Uczestnicy debaty podkreślali, że wszyscy obywatele powinni mieć jednakowy dostęp do usług medycznych bez względu na status materialny. Krytykowali rząd PO-PSL za przekształcenia w systemie ochrony zdrowia prowadzące do prywatyzacji placówek medycznych.

Debaty z udziałem ekspertów były najważniejszym punktem drugiego dnia protestów. Piątek 13 września będzie dniem otwartym, swego rodzaju hyde parkiem, w którym obok członków związków wypowiadać będą się przedstawiciele wielu innych organizacji społecznych, stowarzyszeń i inicjatyw obywatelskich.

W sobotę 14 września nastąpi kulminacyjny punkt czterodniowej akcji – wielka manifestacja, w której weźmie udział ponad 100 tys. osób.

Zdjęcia z Ogólnopolskich Dni Protestu zobacz tutaj

Dodaj komentarz