Solidar Śląsko Dąbrow

Przedłużony termin składania zgłoszeń do konkursu

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ Solidarność postanowiło przedłużyć termin składania zgłoszeń do XI edycji Konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” o dodatkowy miesiąc. Wnioski ostatecznie będą przyjmowane do 30 listopada 2018 roku.
 
Komisja Certyfikacyjna dokona oceny wniosków nadesłanych na konkurs, biorąc pod uwagę m.in. przestrzeganie prawa pracy, zawieranie układów zbiorowych pracy, zatrudnianie pracowników na czas nieokreślony, uzwiązkowienie oraz funkcjonowanie rady pracowników.
 
Celem konkursu jest promowanie pracodawców, którzy wyróżniają się w stosowaniu dobrych praktyk w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności poprzez stabilność zatrudnienia, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa do zrzeszania się w związki zawodowe. 
 
Kandydatów zgłaszają podstawowe jednostki organizacyjne NSZZ Solidarność. Firmy wyróżnione certyfikatem „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” mogą się nim posługiwać przez trzy lata.
 
DIKK
źródło foto: solidarnosc.org.pl
 

Dodaj komentarz