Solidar Śląsko Dąbrow

Dłuższe terminy sprawozdawcze za 2021 rok

Ministerstwo Finansów wychodząc naprzeciw postulatom księgowych i przedsiębiorców wydłużyło czas na czas na rozliczenie rocznego podatku dochodowego od osób prawnych za 2021 rok oraz czas na sporządzenie sprawozdania finansowego, w tym skonsolidowanego za 2021 rok.

Sprawozdanie finansowe (bilans ,RZiS, informacja dodatkowa) za 2021 rok

  • ustawowy termin sporządzenia (i podpisania) sprawozdania finansowego – 31 marca
  • przesunięcie termin sporządzenia sprawozdania finansowego w 2022 roku – 30 czerwca
  • ustawowy termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego – 30 czerwca
  • przesunięcie terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego w 2022 roku – 30 września 

Zeznanie podatkowe CIT-8 za 2021 rok

  • ustawowy termin wysłania deklaracji CIT-8 (rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych) – 31 marca
  • przesunięcie terminu wysłania deklaracji w 2022 roku – 30 czerwca

Podstawa prawna
Dz.U 2022 poz. 639 z dn. 17.03.2022 r.
w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Dz.U 2022 poz. 561 z dn. 09.03.2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji.

Dodatkowe informacje:

Beata Kocerba, specjalista ds. ekonomiczno-finansowych, tel. 726 445 440