Solidar Śląsko Dąbrow

Dłuższe terminy sprawozdawcze za 2022 rok

Ministerstwo Finansów wychodząc naprzeciw postulatom księgowych i przedsiębiorców, wydłuży czas na sporządzenie zeznań podatkowych za 2022 r. Termin sporządzenia i wysłania sprawozdania finansowego bez zmian obecnie.

Sprawozdanie finansowe (bilans, RZiS, Informacja dodatkowa) 2022

  • ustawowy termin sporządzenia (i podpisania) sprawozdania finansowego – 31 marca 2023 r.
  • ustawowy termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego – 30 czerwca 2023 r.

Zeznanie podatkowe CIT 8 2022

  • ustawowy termin przesłania deklaracji CIT-8 (rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych) – do 31 marca 2023 r.
  • przesunięcie terminu przesłania deklaracji w 2023 roku –  do 30 czerwca 2023 r.

Podstawa prawna: Rozporządzenie z dn. 16.03.2023 ws. przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych Dz.U. 2023 poz. 530.

Zobacz także: Sprawozdawczość finansowa organizacji związkowych

Beata Kocerba
specjalista ds. księgowo-finansowych
kontakt tel. 726 445 440