Solidar Śląsko Dąbrow

Przedłużenie czasu obowiązywania umowy społecznej w spółce MSE

O 12 miesięcy dłużej obowiązywać będzie umowa społeczna dla pracowników czechowickiej ciepłowni Mining Services and Engineering. Dotychczasowa umowa, gwarantująca im miejsca pracy i realizację zapisów ZUZP,  miała być ważna do października 2016 roku. Zawarte 7 września porozumienie pomiędzy zarządem Przedsiębiorstwa Górniczego Silesia w Czechowicach-Dziedzicach a związkowcami z Solidarności z Nadwiślańskiej Spółki Energetycznej w Brzeszczach przedłuża ją do 2017 roku. 

Związkowcy informują, że rozmowy z zarządem PG Silesia, właścicielem spółki MSE, trwały od początku maja i były bardzo trudne. – Pracodawca był twardym negocjatorem, ale my też nie ustąpiliśmy na krok.  Utrzymanie miejsc pracy dla załogi było dla nas priorytetem, bo PG Silesia rozpoczęło szeroką modernizację spółki. Zakład zostanie całkowicie przebudowany. Piece węglowe będą wyłączone. Podstawowymi jednostkami mocy mają tam być dwa kotły gazowe. A to oznaczać będzie co najmniej 50-procentową redukcję zatrudnienia w spółce. Teraz, gdy umowa społeczna została przedłużona, ludzie będą mieli gwarancje pracy jeszcze przez dwa lata. Podczas negocjacji pracodawca zadeklarował również, że osobom, które nie będą pracować przy obsłudze pieców gazowych, zapewni inną pracę na terenie kopalni – mówi Dariusz Gierek, przewodniczący Regionalnej Sekcji Ciepłownictwa śląsko-dąbrowskiej Solidarności i wiceszef związku w NSE.

Solidarność w NSE to międzyzakładowa organizacja, która zasięgiem swojego działania obejmuje również pracowników czechowickiej ciepłowni, mimo że w 2014 roku NSE sprzedała ten zakład do PG Silesia. Gierek przypomina, że wówczas do 30-miesięcznej umowy społecznej zawartej z  pracodawcą z PG Silesia przeniesione zostały zapisy Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, które pracownikom MSE gwarantowała wcześniej spółka z Brzeszcz. – Te gwarancje również będą ważne do października 2017 roku. Do tego czasu pracownicy m.in. będą otrzymywać trzynastą pensję na Dzień Energetyka i korzystać ze 100-procentowego wynagrodzenia na chorobowym – podkreśla Dariusz Gierek. 

Podczas negocjacji związkowcom udało się również przedłużyć z pracodawcą porozumienie uprawniające załogę ciepłowni do korzystania z posiłków profilaktycznych. Termin jego obowiązywania miał się skończyć 31 grudnia 2015 roku. – Obecne porozumienie będzie ważne do września 2016 roku. Wtedy też zamierzamy rozpocząć z zarządem PG Silesia rozmowy w sprawie podwyżki płac dla pracowników MSE. Przy okazji chcemy również negocjować nowe porozumienie w sprawie posiłków profilaktycznych – zapowiada Dariusz Gierek. 

Czechowicka ciepłownia Mining Services and Engineering jest siostrzaną spółką PG Silesia.

bea
źródło foto:nse.pl

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.