Solidar Śląsko Dąbrow

Przeciwko likwidacji szkoły specjalnej

Rodzice i uczniowie protestowali w piątek przed Urzędem Wojewódzkim w Katowicach przeciwko likwidacji Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Sosnowcu. Pikietę zorganizowaną przez Radę Rodziców wsparli związkowcy z oświatowej Solidarności w Sosnowcu. Protestujący wezwali wojewodę śląskiego do zaskarżenia do sądu przyjętych w marcu przez Radę Miasta uchwał o likwidacji placówek wchodzących w skład ZSS nr 1.

Małgorzata Pochopień, przewodnicząca oświatowej Solidarności w Sosnowcu poinformowała, że do tej pory bez odpowiedzi pozostaje wystosowane w maju do Rady Miasta przez oświatową Solidarność z Sosnowca wezwanie o uchylenie uchwał likwidacyjnych. – Te uchwały ewidentnie naruszają prawo oświatowe, bo o zamiarze likwidacji szkoły nie poinformowano wszystkich rodziców. Łamią również ustawę o związkach zawodowych, która jasno wskazuje, że jeśli organ właściwy odrzuca negatywne stanowisko związku, powinien w części lub w całości uzasadnić odmowę. My te uchwały zaopiniowaliśmy negatywnie i nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi. Panie wojewodo, to w pana rękach leży los dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Sosnowcu i 36 pracowników szkoły, którzy już otrzymali wypowiedzenia – mówiła przewodnicząca.

Małgorzata Pochopień podkreślała, że sosnowiecka placówka zajmuje się nie tylko dziećmi niepełnosprawnymi, ale wspiera również ich rodziców, często potrzebujących merytorycznej pomocy. Jej słowa potwierdziła przewodnicząca Rady Rodziców Barbara Gorzelik, która wskazała, że cyferki i słupki, w oparciu o które radni zdecydowali o likwidacji szkoły nijak mają się do rzeczywistości. – Tą rzeczywistością jesteśmy my, którzy tu stoimy. Nie można karać nas i nasze dzieci za błędy rządzących. Zabieranie naszym dzieciom szkoły jest antyludzkie i antyspołeczne. Wyrzuca się nas na obrzeża miasta do niewielkiej szkoły specjalnej, która nie jest w stanie zapewnić naszym dzieciom dotychczasowej kompleksowej opieki specjalistycznej. Chcemy, by pan wojewoda usłyszał, jak wielu ludzi jest przeciwnych krzywdzącej nas decyzji radnych PO i SLD – mówiła Barbara Gorzelik.

W Urzędzie Wojewódzkim przedstawicieli Rady Rodziców i oświatowej Solidarności przyjął wicekurator Dariusz Wilczak, który zobowiązał się do przekazania wojewodzie i Śląskiemu Kuratorowi Oświaty przyniesionych przez nich petycji. Zobowiązał się też, że 17 czerwca złoży wizytę w Urzędzie Miasta w Sosnowcu.

– Naszym obowiązkiem jest ratowanie  szkoły i miejsc pracy. Krzyczymy głośne „Nie” dla programu zamykania szkół i obarczania kosztami prowadzenia działalności oświatowej samorządów – napisali w petycji związkowcy z Solidarności.    

Dodaj komentarz