Solidar Śląsko Dąbrow

Prowadzenie auta w stanie nietrzeźwości

Proszę Państwa, mam pytanie, czy jazda samochodem po spożyciu alkoholu jest przestępstwem?(Tomasz K.).

W Polsce niestety bardzo często spotykane są przypadki, w których kierowcy prowadzą pojazdy pod wpływem alkoholu. Nie zawsze jest to działanie świadome, gdyż wiele osób ocenia trzeźwość na podstawie samopoczucia, co niestety często jest zawodne, gdyż trudno określić „na oko” w jakim czasie po spożyciu alkoholu dana osoba może bezpiecznie prowadzić pojazd.Należy pamiętać, że nie tylko spożywanie alkoholu, ale również przykładowo zjedzenie zbyt dużej ilości czekoladek z likierem może prowadzić do stanu, w którym nie powinniśmy siadać za kierownicą.

Niektóre państwa europejskie, takie jak Francja, nakładają na kierowcę obowiązek posiadania w kierowanym przez siebie pojeździe alkomatu chemicznego lub elektronicznego, pozwalającego kierowcy dokładnie określić stężenie alkoholu w jego organizmie (należy o tym pamiętać, że obowiązek ten dotyczy także obcokrajowców podróżujących samochodem po Francji). W Polsce nie ma takiego obowiązku.

W razie kontroli,obecność alkoholu w organizmie kierowcy może zostać sprawdzona w dwojaki sposób. Po pierwsze, za pomocą alkomatu można sprawdzić stężenie alkoholu w wydychanym przez kierowcę powietrzu. Po drugie, poprzez pobranie krwi kierowcy i poddanie jej analizie laboratoryjnej. Kierowca może odmówić poddania się kontroli alkomatem na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, jednak w takiej sytuacji będzie to wiązało się z koniecznością przeprowadzenia badania laboratoryjnego jego krwi.

Przepisy prawa przewidują, że w zależności od zawartości alkoholu w organizmie kierowcy, wyróżnia się „stan po spożyciu”lub„stan nietrzeźwości”, co w stosunku do odpowiedzialności kierowcy będzie oznaczać, że popełnił on odpowiednio wykroczenie albo przestępstwo. Stan po spożyciu alkoholu (w przypadku którego sprawca będzie ponosił odpowiedzialność na podstawie Kodeksu wykroczeń) będzie występował wtedy, jeżeli zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego przez kierowcę powietrza będzie wynosiła 0,1 mg do 0,25 mg lub zawartość alkoholu we krwi będzie kształtowała się na poziomie 0,2 do 0,5 promila. Przekroczenie tych wartości albo stan prowadzący przekroczenia tych stężeń będzie oznaczał stan nietrzeźwości kierowcy i odpowiedzialność za przestępstwo na podstawie Kodeksu karnego.

Proszę pamiętać, że osoby posiadające Ochronę Prawną CDO24 zawsze mogą zasięgnąć informacji w departamentcie prawnym CDO24pod numerem telefonu 801 00 31 38 lub 32 43 43 105, który działa codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.30. Natomiast, jeżeli taka sytuacja zaskoczyłaby posiadaczy OchronyPrawnej w dni wolne od pracy lub po godzinie 16.30 to mogą oni skorzystać z telefonu alarmowego CDO24.

Masz pytanie do prawnika? Napisz do nas: gazeta@cdo24.pl. Odpowiedzi na najciekawsze i najczęściej pojawiające się Państwa pytania, będziemy zamieszczali w naszych artykułach.

Monika Weingaertner
CDO24
Centrum Ochrony Prawnej
Infolinia: 801 00 31 38

Dodaj komentarz