Solidar Śląsko Dąbrow

Protest w Tauron Ciepło

Pracownicy i drobni akcjonariusze Tauron Ciepło S.A. są przeciwni przejęciu spółki przez Enpower Service sp. z o.o  i przekształceniu Tauron Ciepło w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Pracownicy boją się pogorszenia warunków pracy i płacy, a drobni akcjonariusze tego, że akcje, które posiadają, staną się bezwartościowymi papierami.

9 grudnia o godz. 10.00 odbędzie się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Tauron Ciepło S.A. Jednym z punktów WZA jest właśnie kwestia przekształcenia TC S.A. w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Według informacji uzyskanych przez zakładowe organizacje związkowe, spółka Tauron Ciepło S.A. z kapitałem zakładowym 1,238 mld zł ma zostać przejęta przez spółkę Enpower Service sp. z o.o. z kapitałem zakładowym 25 tys. zł. Po tym przejęciu ma powstać połączony podmiot o nazwie Tauron Ciepło sp. z o.o.  – Już samo to, że spółka z tak niskim kapitałem zakładowym przejmuje tak dużą firmę, wydaje się ludziom po prostu nienormalne i wzbudza niepokój. Co prawda mówiono nam, że to tylko formalna operacja, która ma na celu zmniejszenie obciążeń fiskalnych w bilansie przedsiębiorstwa, ale te wyjaśnienia nas nie przekonują – mówi Justyna Latos, przewodnicząca Solidarności w Tauron Ciepło.

Zdaniem związków to przekształcenie otworzy pracodawcy drogę do pozbawienia pracowników ich dotychczasowych uprawnień zapisanych w porozumieniach społecznych i zakładowych układach zbiorowych. – Wszyscy staniemy się pracownikami nowego podmiotu. Mamy zostać przejęci na zasadzie artykułu 231 K.p. co oznacza, że dotychczasowe warunki płacy i pracy oraz uprawnienia wynikające z zakładowych układów zbiorowych pracy będą obowiązywać  tylko przez 12 miesięcy od przejęcia. Po upływie tego czasu stracimy swoje uprawnienia, a pracodawca może przedstawić pracownikom nowe warunki płacy i pracy, gorsze od poprzednich – podkreśla przewodnicząca.

Część pracowników to również drobni akcjonariusze firmy. – W trakcie przekształceń związanych z tworzeniem Tauron Ciepło S.A. z różnych mniejszych zakładów ciepłowniczych, ludzie otrzymywali w formie rekompensat lub nabywali akcje firmy. To są realne pieniądze, które teraz mogą stracić – mówi Andrzej Janowski, przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego w Tauron Ciepło.

– Akcjonariusze w spółce akcyjnej mogą liczyć na tzw. przymusowy wykup akcji. W przypadku, gdy większościowy akcjonariusz, czyli Tauron Polska Energia  zgromadzi 95 proc akcji, to drobni akcjonariusze  mogą  go wezwać do odkupu ich akcji, a on musi to uczynić. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością  prawo handlowe nie przewiduje takiego rozwiązania – podkreśla Janowski. – To oznacza, że drobny udziałowiec takiej spółki ma związane ręce. Będzie  mógł sprzedać udziały po cenie narzuconej przez większościowego udziałowca, czyli straci na tej operacji, albo po prostu zostanie z bezwartościowymi papierami w ręku – wyjaśnia przewodniczący.

Związkowcy zwracają też uwagę na jeszcze jeden aspekt prawny tego przekształcenia. W spółce akcyjnej istnieje obowiązek posiadania rady nadzorczej i badania finansów spółki akcyjnej przez biegłego. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nie ma takiego obowiązku.

Przewodniczący organizacji związkowych podkreślają, że planowane przekształcenia są przygotowywane z naruszeniem zasad dialogu społecznego, że nie były konsultowane ani z radą pracowników, ani z organizacjami związkowymi. Zapowiadają, że przedstawiciele związków zawodowych i drobni akcjonariusze wezmą udział w zaplanowanym na 9 grudnia WZA, aby zgłosić swój sprzeciw w przypadku podjęcia uchwały o przejęciu Tauronu Ciepło S.A. przez Enpower Service sp. z o.o  Złożenie takiego sprzeciwu otwiera im drogę do dochodzenia swoich praw w sądzie.

Tauron Ciepło S.A. zatrudnia około 1800 osób. W skład spółki wchodzą dawne: PEC Katowice, EC Katowice, PEC Dąbrowa Górnicza, EC Nowa, EC Tychy oraz EC Kamienna Góra.

źródło foto: tauron-cieplo.pl

Dodaj komentarz