Solidar Śląsko Dąbrow

Protest w kopalniach rozszerza się. Dziś rozmowy ze stroną rządową.

Rozszerza się podziemny protest w śląskich kopalniach. Po nocnej zmianie do akcji dołączyli górnicy z kopalń Piast  i Ziemowit. Dziś o godz. 13.00 w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach rozpoczną się rozmowy delegacji rządowej z przedstawicielami Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego.
 
W kopalniach Piast i Ziemowit protest prowadzi przeszło 50 górników. Kolejni chętni zgłaszają gotowość do uczestnictwa w akcji. W kopalniach, które protest rozpoczęływ poniedziałek, czyli w Halembie, Pokoju, Bielszowicach i Wujku pod ziemią przebywa w sumie przeszło 120 protestujących. Najwięcej, przeszło 70 osób, protestuje w kopalni Halemba. Po kolejnych zmianach do protestu będą przyłączać się następne kopalnie.
 
Dziś o godz. 13.00 w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach rozpoczną się rozmowy liderów Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego  z rządową delegacją, wyposażoną w pełnomocnictwa premiera Mateusza Morawieckiego. W skład tej delegacji wchodzą pełnomocnik rządu ds.transformacji spółek energetycznych i górnictwa węgla kamiennego, wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń, pełnomocnik rządu ds.polityki surowcowej, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu Piotr Dziadzio oraz szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów Krzysztof Kubów. 
 
W ocenie strony społecznej, przyjazd rządowej delegacji to m.in. efekt pogotowia strajkowego i podziemnych akcji protestacyjnych w kopalniach. Jak podkreśla szef śląsko-dąbrowskiej „S” i jeden z liderów MKPS Dominik Kolorz,  rozpoczęcie rozmów nie oznacza ani zawieszenia, ani przerwania protestu, ani też odwołania zapowiadanej na piątek manifestacji w Rudzie Śląskiej. MKPS decyzje o ewentualnych zmianach przyjętego  harmonogramu działań protestacyjnych będzie podejmować po uprzedniej ocenie przebiegu i efektów rozmów ze stroną rządową. 
 
ny
 

Dodaj komentarz