Solidar Śląsko Dąbrow

Protest w grupie Tauron

TAURON siedziba

Rada Społeczna grupy Tauron  zrzeszająca przedstawicieli wszystkich związków zawodowych działających w spółkach należących do Tauronu powołała w środę Komitet Protestacyjny. 27 kwietnia pod siedzibą władz grupy Tauron Polska Energia w Katowicach zostanie przeprowadzona pikieta.

– Powodem powołania komitetu i decyzji o przeprowadzeniu pikiety jest brak dialogu społecznego w spółkach należących do grupy Tauron. Narastają konflikty dotyczące płac, dotyczące przekształceń, restrukturyzacji czy zmian organizacyjnych. Mimo to zarządy spółek należących do grupy i zarząd Tauronu nie wykazują woli rozwiązania tych sporów na  drodze negocjacji – mówi Waldemar Sopata, członek Rady Społecznej grupy Tauron.

Jeszcze w tym tygodniu Komitet Protestacyjny przedstawi szczegółową listę postulatów związanych z sytuacją w poszczególnych spółkach Tauronu.

Dodaj komentarz