Solidar Śląsko Dąbrow

Protest przed tyską fabryką

Kilkaset osób uczestniczyło w pikiecie zorganizowanej w piątek przed fabryką Fiata w Tychach przez NSZZ Solidarność. Związkowcy zarzucają zarządowi spółki unikanie dialogu i domagają się podwyżek płac dla pracowników zakładów Grupy Fiata. Protestujących wsparli koledzy z innych zakładów i branż.

– Coraz więcej pracowników, nie tylko w naszym zakładzie, ale w całym kraju, jest marginalizowanych. Pracodawcy ignorują wszelkie postulaty, unikają rozmów.  W Fiat Auto Poland i jego spółkach zależnych pracodawcy uporczywie i z premedytacją od miesięcy blokują możliwość podpisania porozumienia, kończącego trwający już blisko rok spór zbiorowy – mówiła podczas pikiety Wanda Stróżyk, przewodnicząca Solidarności w FAP.  – Domagamy się poszanowania polskiego prawa i naszych pracowników oraz odwołania ze stanowisk osób z dyrekcji odpowiedzialnych za tą sytuację, bo po prostu straciliśmy do nich zaufanie – dodała szefowa zakładowej „S”.

W tyskim Fiacie i spółkach z nim powiązanych od niemal roku trwa wielozakładowy spór zbiorowy. Solidarność domaga się 500 zł podwyżki dla każdego pracownika. 7 czerwca 2011 roku wkroczył on w fazę mediacji, jednak od tego czasu przedstawiciele pracodawcy nie pojawili się na ani jednym spotkaniu z mediatorem. –  Negocjacje na temat wzrostu płac, to nie jest jakieś widzimisię związków zawodowych, ale wasze prawo. Dlatego musicie się zjednoczyć i wspólnie walczyć o swoje prawa. Sprawa ACTA pokazała, że razem można zwyciężyć – podkreślił Sławomir Ciebiera, wiceprzewodniczący Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności.

W pikiecie wziął udział przewodniczący klubu parlamentarnego Solidarnej Polski Arkadiusz Mularczyk. Zapowiedział, że postara się zorganizować spotkanie delegacji „S” z tyskiej fabryki z ministrem gospodarki Waldemarem Pawlakiem – Poprosiłem pana wicepremiera o zainteresowanie się ta sprawą. Nie może być tak, że podmiot zagraniczny, który oczywiście szanujemy za inwestycje w Polsce, narusza prawa pracownicze – podkreślił poseł.

Po zakończeniu akcji protestacyjnej związkowcy z Solidarności, samorządowcy oraz przedstawiciele Solidarnej Polski złożyli w siedzibie FAP wspólną petycję do zarządu spółki.
 

Dodaj komentarz