Solidar Śląsko Dąbrow

Protest przeciwko likwidacji połączeń kolejowych

Przedstawiciele śląsko-dąbrowskiej Solidarności oraz kolejarskiej „S” zwrócili się do marszałka województwa śląskiego, aby doprowadził do wycofania planu likwidacji około 40 proc. połączeń spółki Koleje Śląskie. Jednocześnie związkowcy przygotowują własny projekt działań na rzecz uzdrowienia pasażerskiego transportu kolejowego w województwie śląskim.

– Funkcjonowanie kolejowych przewozów pasażerskich w regionie wygląda dużo gorzej niż przed „reformą”, a  zapowiadana na czerwiec likwidacja około 40 proc. kursów pociągów Kolei Śląskiej oznacza już stan katastrofalny. Ogromna rzesza pasażerów straci możliwość korzystania z publicznego transportu kolejowego. Wśród nich młodzież dojeżdżająca do szkół i na uczelnie oraz pracownicy, dla których kolej jest jedynym środkiem transportu umożliwiającym dojazd do pracy w różnych regionach naszego województwa. Planowane cięcia kursów pociągów oznaczają też utratę następnych miejsc pracy w pasażerskim transporcie kolejowym w naszym województwie – napisali przedstawiciele Solidarności w liście do marszałka

– W naszej ocenie jednym z głównych powodów obecnej tragicznej sytuacji Kolei Śląskich była arogancja przedstawicieli władz województwa odpowiedzialnych za transport kolejowy w regionie, którzy nie chcieli słuchać głosu różnych środowisk – głosu kolejarzy, głosu pasażerów. Liczymy, że Pan Marszałek nie będzie powielał tego błędu, doprowadzi do wycofania decyzji o likwidacji połączeń i po konsultacjach społecznych, po wysłuchaniu głosu różnych środowisk, przygotuje plan działań, mających na celu stworzenie sprawnie działającego publicznego transportu kolejowego w naszym regionie – podkreślili związkowcy w wystąpieniu marszałka.

przeczytaj cały list do marszałka

W zeszłym tygodniu członkowie ślasko-dąbrowskiej Solidarności włączyli się w oddolne inicjatywy pasażerów, którzy rozpoczęli zbiórkę podpisów pod petycjami protestacyjnymi do marszałka w związku z planami likwidacji połączeń Kolei Śląskich. Jednocześnie przedstawiciele władz „S” w regionie wraz z reprezentantami kolejarskiej Solidarności i niezależnymi ekspertami przygotowują projekt działań mających na celu przywrócenie właściwego funkcjonowania kolejowego transportu pasażerskiego w naszym województwie.

Dodaj komentarz