Solidar Śląsko Dąbrow

Protest pracowników sądownictwa

Około tysiąca pracowników sądów i prokuratur pikietowało w piątek przed siedzibą Ministerstwa Sprawiedliwości. Od 4 września przed gmachem resortu stało namiotowe miasteczko. Związkowcy domagają się odmrożenia wynagrodzeń oraz wyrównania dysproporcji płacowych występujących na tych samych stanowiskach pracy w różnych sądach.

Demonstracji, która stanowiła finałową część trzydniowej akcji protestacyjnej towarzyszył rockowy koncert. Uczestnicy protestu przynieśli ze sobą transparenty „Głodowa płaca. Ciężka praca”, „Stop wyzyskowi pracowników wymiaru sprawiedliwości”. Związkowcy rozdawali przechodniom baloniki oraz ulotki informujące o przyczynach protestu. 

Organizatorem pikiety przed siedzibą resortu sprawiedliwości była Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ Solidarność Pracowników Sądownictwa oraz Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP. – Nasze płace są zamrożone od 2008 roku, a więc z roku na rok biedniejemy. Z kolei dysproporcje płacowe między pracownikami na tych samych stanowiskach w różnych sądach sięgają nawet tysiąca zł. W sytuacji, gdy znaczna część urzędników sądowych zarabia ok 1200 – 1300 zł netto to jest ogromna kwota – mówi Edyta Odyjas, przewodnicząca Solidarności pracowników sądownictwa.

Po godzinie 13.00 delegacje protestujących przyjął szef gabinetu ministra Biernackiego. Na stronie internetowej resortu opublikowane zostało również oświadczenie w sprawie akcji protestacyjnej, w którym napisano, że ministerstwo obecnie „nie dysponuje wolnymi środkami finansowymi pozwalającymi na podwyższanie uposażeń”. „Należy zakładać, że poziom wynagrodzeń będzie realnie zablokowany prawdopodobnie do 2016 r.” – Pan minister nie znalazł dla nas nawet 5 minut  w ciągu 3 dni trwania protestu. Z kolei urzędnicy, którzy przyjęli w końcu naszą delegację powiedzieli to co zwykle, czyli, że nie ma pieniędzy, że mają związane ręce, że niczego nie da się zrobić – mówi przewodnicząca.

Manifestacja zakończyła się ok. godziny 15.00. Jednak Solidarność pracowników sądownictwa planuje kolejne akcje protestacyjne.

Dodaj komentarz