Solidar Śląsko Dąbrow

Protest pracowników Huty Pokój, załoga boi się o przyszłość

Związkowcy z Huty Pokój w Rudzie Śląskiej rozpoczęli we wtorek 3 grudnia akcję protestacyjną w siedzibie katowickiego Węglokoksu, właściciela huty. Żądają realizacji postanowień zawartego we wrześniu porozumienia, które miało uratować rudzki zakład. W proteście bierze udział ośmiu związkowców – czterech z NSZZ „Solidarność” i czterech z WZZ „Sierpień’80”. We wtorek dwóch protestujących z obu związków ogłosiło rozpoczęcie głodówki, w środę dołączyły do nich kolejne dwie osoby. 
 
 Rozpoczynając akcję, wręczyliśmy prezesowi Węglokoksu pismo, w którym podkreślamy, że zarząd nie wywiązał się praktycznie z żadnego punktu porozumienia zawartego we wrześniu. Boimy się, że w styczniu zostaniemy bez wypłat, a wkrótce potem bez pracy – powiedział Joachim Kuchta, szef „Solidarności” w Hucie Pokój. – Prezes deklarował, że nic takiego się nie stanie, że huta będzie uratowana i nie stracimy pracy, lecz musimy jeszcze trochę uzbroić się w cierpliwość. My obawiamy, że jak będziemy cierpliwi, to wkrótce będzie za późno i nie będzie czego ratować – dodał przewodniczący.
 
Protestujący domagają się, aby zapowiedzi zarządu Węglokoksu zostały potwierdzone przez przedstawicieli rządu. – To tam są osoby decyzyjne w sprawie przyszłości huty. I chcemy, aby rozmowy toczyły się nie tylko z zarządem, ale też z np. z reprezentantem resortu aktywów państwowych i żeby to rząd był gwarantem tego, że huta będzie działać i nikt nie straci pracy podkreślił Joachim Kuchta.
 
Huta Pokój w Rudzie Śląskiej, wraz z należącymi do niej mniejszymi spółkami, jest winna swojemu właścicielowi, czyli Węglokoksowi blisko 180 mln zł. Z kolei dług wobec banków to 50 mln zł. 19 września zawarte zostało porozumienie między hutą, Węglokoksem i stroną społeczną, które zakładało m.in. przekształcenia wewnętrzne i częściowe oddłużenie przedsiębiorstwa wobec Węglokoksu. Realizacja porozumienia miała zapewnić hucie ciągłość produkcji i uratować miejsca pracy. Zdaniem protestujących ta umowa nie jest realizowana. 
 
Huta Pokój wraz ze spółkami zależnymi zatrudnia blisko 800 osób.
 
ny
źródło foto: NSZZ „S” w Hucie Pokój
 
 

Dodaj komentarz