Solidar Śląsko Dąbrow

Protest akcjonariuszy i pracowników

31 grudnia o godz. 10.00 odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Tauron Ciepło S.A. Jedynym punktem WZA jest głosowanie na temat przejęcia spółki przez Enpower Service i przekształcenia TC S.A. w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Przekształcenie ma polegać na tym, że spółka Tauron Ciepło S.A. z kapitałem zakładowym 1.238 mld zł zostanie przejęta przez Enpower Service sp. z o.o. z kapitałem zakładowym 25 tys. zł, a następnie utworzony zostanie nowy podmiot o nazwie Tauron Ciepło sp. z o.o.

Tej operacji sprzeciwiają się drobni akcjonariusze i związki zawodowe z Tauron Ciepło S.A. Drobni akcjonariusze, a są to pracownicy zakładów ciepłowniczych wchodzących w skład TC S.A., obawiają się, że po przekształceniu spółki ich akcje staną się bezwartościowe. Przedstawiciele związków zawodowych podkreślają, że cała operacja niesie ze sobą negatywne konsekwencje nie tylko dla pracowników posiadających akcje Tauron Ciepło, ale dla całej załogi. Po przekształceniu pracownicy Tauron Ciepło S.A. mają zostać przejęci przez nowy podmiot na zasadzie artykułu 231 K.p. To oznacza, że dotychczasowe warunki płacy i pracy oraz uprawnienia wynikające z zakładowych układów zbiorowych pracy będą obowiązywać tylko przez 12 miesięcy od przejęcia. Po upływie tego czasu, jeśli nie zostanie wynegocjowany nowy układ zbiorowy, stracą swoje uprawnienia, a pracodawca może im przedstawić nowe warunki płacy i pracy, gorsze od poprzednich.

Drobni akcjonariusze zapowiadają, że wezmą udział w NWZA, aby wyrazić swój sprzeciw wobec planowanego przekształcenia, forsowanego przez posiadacza większościowego pakietu akcji, czyli spółkę Tauron Polska Energia. Zapowiadają, że w przypadku przegłosowania niekorzystnej dla drobnych akcjonariuszy i pracowników TC S.A. uchwały, wystąpią na drogę sądową.  

Tauron Ciepło S.A. zatrudnia około 1800 osób. W skład spółki wchodzą dawne: PEC Katowice, EC Katowice, PEC Dąbrowa Górnicza, EC Nowa, EC Tychy oraz EC Kamienna Góra.

Dodaj komentarz