Solidar Śląsko Dąbrow

Propozycje pracodawcy znacznie odbiegają od oczekiwań załogi

W środę 2 marca w ArcelorMittal Poland odbyły się kolejne negocjacje płacowe, ale nie przyniosły żadnego przełomu. Propozycje przedstawione przez zarządu koncernu zostały uznane przez stronę związkową za niezadowalające. Pracodawca zaproponował podwyżki w wysokości 33 zł brutto dla wszystkich pracowników oraz dodatkowo średnio 20 zł brutto na regulacje płacowe dla pracowników fizycznych, a także jednorazową nagrodę w wysokości 1000 zł brutto dla każdego pracownika.

– Te propozycje tak znacznie różnią się od oczekiwań załogi, że nawet trudno będzie je przekazać pracownikom. Podczas dzisiejszych rozmów przedstawiciel zarządu potwierdził konieczność wprowadzenia w grupie AMP perspektywicznej polityki płacowo-kadrowej w celu ograniczenia luki pokoleniowej i sprostania rosnącej konkurencji, ale przedstawione przez niego propozycje z pewnością nie sprzyjają realizacji tych celów – powiedział po zakończeniu środowych rozmów Jerzy Goiński, przewodniczący Solidarności w ArcelorMittal Poland.

Postulaty płacowe na 2016 rok strona związkowa zgłosiła już w październiku ubiegłego roku. Dotyczą one m.in. wzrostu płac w wysokości 300 zł brutto dla wszystkich pracowników AMP oraz wypłaty jednorazowej nagrody za wkład pracy w 2015 roku w wysokości 2500 zł brutto dla każdego pracownika. Z kolei propozycje zaprezentowane w środę przez przedstawicieli zarządu są pierwszymi w rozpoczętych ponad 4 miesiące temu negocjacjach. Do tej pory kolejne rozmowy były przekładane ze względu na brak konkretnego stanowiska pracodawcy w sprawie wzrostu płac w koncernie.

Podczas rozmów 2 marca pracodawca nie wykluczył wprowadzenia rozwiązania polegającego na tym, że środki po odchodzących pracownikach zostaną w dyspozycji dyrektorów poszczególnych pionów, którzy będą mogli je przeznaczyć na wzrost wynagrodzeń zasadniczych, co także było jednym z postulatów strony związkowej. Kolejne negocjacje zaplanowane zostały na poniedziałek 7 marca.

W ArcelorMittal Poland pracuje ok. 10 tys. ludzi. Firma posiada oddziały w Dąbrowie Górniczej, Krakowie, Sosnowcu, Zdzieszowicach i Chorzowie.

aga

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.