Solidar Śląsko Dąbrow

Propozycje pracodawcy dalekie od oczekiwań

17 maja w spółce Yazaki Automotive Products Poland w Mikołowie odbyła się kolejna tura negocjacji płacowych. Pracodawca po raz pierwszy przedstawił swoje propozycje, ale znacząco odbiegają one od oczekiwań załogi.

Zakładowa Solidarność domaga się podwyżek w wysokości 500 zł brutto dla wszystkich pracowników firmy oraz wprowadzenia dodatku stażowego. Związkowcy proponują, by dodatek dla pracowników ze stażem pracy dłuższym niż 5 lat wynosił 5 proc. płacy minimalnej, dla pracowników ze stażem pracy co najmniej 10-letnim 10 proc., i 15 proc. dla osób zatrudnionych w spółce powyżej 15 lat. Kolejny postulat dotyczy wprowadzenia minimalnego wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w Yazaki dłużej niż 24 miesiące. W ocenie związkowców powinno ono zostać ustalone na poziomie 120 proc. płacy minimalnej.

Przewodnicząca zakładowej Solidarności Katarzyna Grabowska podkreśla, że zgłoszone przez związek postulaty są wyrazem oczekiwań załogi. – Żądania, które zgłosiliśmy pracodawcy są możliwe do zrealizowania, nawet jeżeli zostaną rozłożone w czasie. Ludzie mają nadzieję, że takie rozwiązania zaczną w naszej firmie obowiązywać. Bardzo liczą i na podwyżki płac, i dodatek stażowy – podkreśla Katarzyna Grabowska.

W sumie Solidarność zgłosiła 9 postulatów. Wśród nich znajduje się m.in. podwyższenie premii bożonarodzeniowej o 500 zł netto, czyli do kwoty 1300 zł na rękę dla wszystkich pracowników oraz wprowadzenie dodatkowej premii rocznej dla osób, które przez 12 kolejnych miesięcy otrzymywały premię frekwencyjną.

Jak zaznacza Grabowska podczas rozmów 17 maja pracodawca po raz pierwszy przedstawił swoje propozycje. – Pracodawca zaproponował jedynie podwyżki średnio po 70 zł brutto na pracownika od lipca tego roku i kolejne 50 zł brutto od stycznia 2017 roku – mówi przewodnicząca zakładowej Solidarności.

W rozmowach płacowych oprócz pracodawcy i Solidarności bierze udział przedstawiciel drugiego związku zawodowego działającego w firmie – Sierpnia’80. Organizacja ta przedstawiła swoje postulaty, domagając się m.in. podwyżek w wysokości 300 zł brutto, ale tylko dla pracowników o stażu pracy dłuższym niż 12 miesięcy. – Nie udało nam się dojść do porozumienia z drugim związkiem w sprawie stworzenia jednej reprezentacji i uzgodnienia wspólnych postulatów. To może utrudnić prowadzenie rozmów, ale postaramy się reprezentować załogę jak najlepiej – zapowiada Katarzyna Grabowska.

Podkreśla, że regulacje płacowe powinny wejść w życie 1 lipca. Taki termin został wyznaczony w poprzednim porozumieniu płacowym podpisanym w styczniu ubiegłego roku.

Mikołowska spółka produkuje wiązki elektryczne dla branży motoryzacyjnej. Obecnie w zakładzie zatrudnionych jest 1680 pracowników, do Solidarności należy ponad 700 osób.

ak

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.