Solidar Śląsko Dąbrow

Promocja książki poświęconej uczelnianej „Solidarności”

26 września w Przystanku Historia Centrum Edukacyjne IPN im. Henryka Sławika w Katowicach odbyła się promocja książki pt. „A źródło wciąż bije…”. To publikacja poświęcona działalności „Solidarności” Uniwersytetu Śląskiego od początku jej powstania do 2020 roku.

W wydarzeniu wzięli udział dawni i obecni działacze „Solidarności” oraz przedstawiciele Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Spotkanie prowadziła prof. Krystyna Heska-Kwaśniewicz. Książka ukazała się staraniem „Solidarności” Uniwersytetu Śląskiego. Jej autorki: prof. UŚ Jolanta Gwioździk, dr Grażyna Pasterna i Ewa Żurawska od lat są związane z uczelnianą „S”.


Publikacja nawiązuje do początków „Solidarności” na „czerwonym uniwersytecie” i mrocznych dni stanu wojennego. Opisano w niej represje, jakim poddawano działaczy związkowych po wprowadzeniu stanu wojennego, zwłaszcza liczne internowania. Autorki książki oparły się na materiałach pochodzących ze zbiorów prywatnych i archiwum uczelnianej „Solidarności”.


Ważnym elementem publikacji są wspomnienia uczestników tamtych wydarzeń. Nie jest to jednak książka skupiająca się wyłącznie na historii. Zawiera także informacje dotyczące bieżącej działalności „Solidarności” Uniwersytetu Śląskiego.

aga
źródło foto: Krzysztof Łojko/IPN