Solidar Śląsko Dąbrow

Promocja książek o „Solidarności”

10 września w siedzibie Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” odbyła się promocja 3. tomu Encyklopedii„Solidarności” oraz książki Radykałowie „Solidarności” autorstwa dr Katarzyny Wilczok w Uniwersytetu Śląskiego.
 
W przygotowaniu tomu 3 Encyklopedii „Solidarności” wzięło udział ponad 230 autorów. Większość haseł rzeczowych i biogramów została napisana na podstawie szerokiej bazy źródłowej różnej proweniencji i zebranych relacji. Czyni to publikację wyjątkową, ponieważ wiele ustaleń zostało zaprezentowanych po raz pierwszy, zwięźle i przystępnym językiem. Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976–1989 wydawana jest w tzw. systemie holenderskim, w którym każdy tom zawiera biogramy i hasła od A do Ż. W tomie 3 opublikowano ogółem 1521 tekstów – 1115 biogramów działaczy NSZZ „Solidarność”, w tym 79 biogramów osób z Regionu Śląsko-Dąbrowskiego oraz członków organizacji i środowisk opozycyjnych z lat 1976–1989, a także 406 haseł rzeczowych.
 
Książka dr Katarzyny Wilczok opisuje dzieje MKZ Katowice NSZZ „Solidarność” powstałego w wyniku strajku w Hucie Katowice we wrześniu 1980 r. Autorka prezentuje koncepcje programowe i taktykę działania MKZ Katowice, ukazując zakres wpływu regionalnej struktury na przyjęte przez Związek rozwiązania. Podejmuje też analizę kwestii radykalizacji ośrodka katowickiego w perspektywie SB i władz PRL, w której jego działaczy zaliczono do tzw. ekstremy.
 
Wydarzenie zostało zorganizowane przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach oraz Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność. W spotkaniu wzięli udział m.in. opozycjoniści z okresu PRL, których biogramy znalazły się w 3 tomie encyklopedii.

kar

 

Dodaj komentarz