Solidar Śląsko Dąbrow

Projekt ustawy o Funduszu Transformacji Śląska trafił do premiera

Przygotowany przez stronę społeczną projekt ustawy o Funduszu Transformacji Śląska trafił do premiera Mateusza Morawieckiego. Głównym celem FTŚ ma być tworzenie nowych miejsc pracy, które wypełnią lukę po likwidowanych kopalniach oraz odbudowa potencjału gospodarczego regionu.

Projekt ustawy o powołaniu Funduszu Transformacji Śląska został przygotowany przez związki zawodowe zgodnie zapisami Umowy Społecznej dotyczącej Transformacji Sektora Górnictwa Węgla Kamiennego oraz Wybranych Procesów Transformacji Województwa Śląskiego z 28 maja. Związkowy projekt ustawy został przesłany do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dokładnie miesiąc później, czyli 28 czerwca. – Dotrzymaliśmy swoich zobowiązań wynikających z Umowy Społecznej, teraz piłeczka jest po stronie rządu, który zobowiązał się, że tę ustawę przeprowadzi przez parlament – mówi Dominik Kolorz, przewodniczący śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”.

Zgodnie z zapisami projektu ustawy celem FTŚ będzie podejmowanie działań inwestycyjnych organizacyjnych i finansowych związanych z transformacją Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego oraz odbudowa potencjału gospodarczego regionu. – Fundusz Transformacji Śląska to jeden z najważniejszych elementów Umowy Społecznej. Jeśli chcemy mówić o naprawdę sprawiedliwej transformacji, to ta instytucja musi powstać i wypełnić swoją rolę. A tą rolą jest tworzenie nowych, wartościowych miejsc pracy, które wypełnią lukę na rynku pracy powstałą po likwidacji kopalń – wyjaśnia Dominik Kolorz.

Fundusz Transformacji Śląska ma działać w formule zbliżonej do Polskiego Funduszu Rozwoju. Kapitał początkowy FTŚ ma wynieść nie mniej niż 500 mln zł. Ma on zostać również wyposażony w dodatkowe mechanizmy gwarancyjne na poziomie 1 mld zł. Akcjonariuszami FTŚ mają zostać m.in.: Polski Fundusz Rozwoju, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Bank Gospodarstwa Krajowego czy Skarb Państwa. Do FTŚ mają trafiać również środki z opłaty eksploatacyjnej, którą spółki górnicze obecnie odprowadzają do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Fundusz będzie także gospodarował terenami pogórniczymi należącymi do Skarbu Państwa i przekształcał je w tereny inwestycyjne. – Fundusz Transformacji Śląska ma precyzyjnie wskazanych akcjonariuszy i źródła finansowania. W ten sposób unikniemy błędu, który popełniliśmy przy okazji Programu dla Śląska. Tam tych źródeł finansowania nie było i w zasadzie wszystkie zapisane tam inwestycje przemysłowe do dziś istnieją tylko na papierze – zaznacza przewodniczący.

Według zapisów Umowy Społecznej strona rządowa do 15 sierpnia dokona analiz ekonomicznych i prawnych związkowego projektu ustawy o Funduszu Transformacji Śląska. Na ich podstawie do 30 września rząd przedstawi ostateczną wersję projektu.

Łukasz Karczmarzyk
źródło foto:gov.pl