Solidar Śląsko Dąbrow

Program transformacji górnictwa prawdopodobnie będzie wymagać wielu zmian

Umowa społeczna dotycząca transformacji górnictwa może wymagać gruntownej weryfikacji. Wojna na Ukrainie zmieniła całkowicie realia gospodarcze i geopolityczne – ocenili uczestnicy spotkania górniczych związków zawodowych z przedstawicielami rządu, które odbyło się 18 marca w Katowicach.

Po zakończeniu rozmów w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim Dominik Kolorz, szef śląsko-dąbrowskiej „Solidarności” podkreślił, że sytuacja zewnętrzna wokół polskiego górnictwa uległa całkowitej zmianie. – Węgiel jako element bezpieczeństwa surowcowego i energetycznego kraju w Unii Europejskiej nie powinien zostać tak drastycznie odrzucony, jak to miało miejsce jeszcze pół roku, rok temu – powiedział przewodniczący.

Dominik Kolorz podkreślił, że w przyszłości program transformacji górnictwa będzie prawdopodobnie wymagać wielu zmian – Sytuacja jest tak dynamiczna, że korekcie może ulec wszystko – dodał.

Stronę rządową w rozmowach reprezentowali m.in. wicepremier i szef Aktywów Państwowych Jacek Sasin oraz jego zastępca odpowiedzialny za górnictwo Piotr Pyzik. Wiceminister Pyzik ocenił po spotkaniu, że polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej powinna ulec zmianie w konsekwencji wojny na Ukrainie. – Jest to oczekiwany sygnał (ze strony UE – przyp. red), ale póki co on nie nadchodzi. W związku z tym państwo polskie pracuje nad takim sygnałem w drugą stronę – powiedział Piotr Pyzik. – Jesteśmy lojalnym członkiem Unii Europejskiej, ale to nie znaczy, że na wszystkie projekty wychodzące z UE patrzymy bezkrytycznie, bo odpowiadamy za bezpieczeństwo nie tylko energetyczne wszystkich obywateli naszego kraju – dodał wiceminister.

Podczas piątkowego spotkania w Katowicach został również podpisany aneks do umowy społecznej w sprawie transformacji górnictwa. Dotyczy on przede wszystkim korekty kosztów wynagrodzeń w sektorze wydobywczym w związku ze znaczącym wzrostem inflacji. – W umowie społecznej mieliśmy zapisane wskaźniki, które, generalnie rzecz biorąc, powodowałyby bardzo głęboki spadek płacy realnej. Dzisiaj tak to uregulowaliśmy, że przynajmniej ten spadek nie nastąpi – powiedział Dominik Kolorz.

Strony omówiły także wniosek notyfikacyjny dotyczący programu transformacji górnictwa, który będzie przedmiotem negocjacji pomiędzy rządem i Komisją Europejską. Treść wniosku została przekazana stronie społecznej do przeanalizowania na początku marca. Komisja Europejska w procesie notyfikacji musi wyrazić zgodę na pomoc publiczną, która jest jednym z elementów programu transformacji sektora wydobywczego.

łk, ny