Solidar Śląsko Dąbrow

Program naprawczy dla PGG warunkiem zgody na porozumienie antykryzysowe

W czwartek 23 kwietnia centrale związkowe z Polskiej Grupy Górniczej przyjęły stanowisko dotyczące działań antykryzysowych w spółce. Związkowcy wskazali, że załogi kopalń są gotowe do wyrzeczeń pod warunkiem przedstawienia planu naprawczego dla spółki, który da nadzieje na jej dalsze funkcjonowanie. 
 
W stanowisku związkowcy podkreślili, że rozumieją powagę sytuacji i konieczność pilnego prowadzenia działań antykryzysowych w spółce i że chcą podpisać z pracodawcą porozumienie antykryzysowe, którego celem jest ratowanie firmy i miejsc pracy. Zaznaczyli jednak, że ich obawy wzbudza fakt, że przedstawionemu przez zarząd spółki projektowi porozumienia nie towarzyszą żadne  zapisy gwarantujące, że rezygnacja z części wynagrodzenia przez trzy miesiące przyniesie efekty. – Nie wiemy, czy po trzech miesiącach obowiązywania porozumienia, pracodawca nie wysunie propozycji dalszego obniżania wynagrodzeń i skracania tygodnia pracy czy też redukcji zatrudnienia, uzasadniając to koniecznością ratowania pozostałych miejsc pracy w spółce. Mamy obawy, że zgoda na porozumienie niezawierające żadnych gwarancji funkcjonowania kopalń i zakładów zrzeszonych obecnie w Polskiej Grupie Górniczej co najmniej na dekadę, może być faktycznie zgodą na dalsze obniżanie wynagrodzeń i ograniczanie zatrudnienia w kopalniach i zakładach PGG – czytamy w stanowisku podpisanym przez liderów  central związkowych działających w największej górniczej firmie w Europie.
 
– Warunkujemy podpisanie porozumienia oszczędnościowego przedstawieniem planu naprawczego dla Polskiej Grupy Górniczej. Nie chcemy, żeby to stało się po wyborach, ale już i teraz, żeby górnicy wiedzieli, czy ta firma jest w stanie przetrwać, czy te wyrzeczenia mają sens – mówi Bogusław Hutek, przewodniczący górniczej „Solidarności”.
 
Hutek przypomina, że strona społeczna czeka też na obiecany w lutym przez wicepremiera Sasina kompleksowy program dla górnictwa i energetyki, od kształtu którego też zależy przyszłość PGG. – Oczekujemy, że  znajdą się tam zapisy dotyczące powstania przewidywanego w Programie dla Śląska nowego podmiotu produkującego ciepło i energię oraz rozpoczęcie deklarowanych i zapisanych w Programie dla Śląska nowych, proekologicznych inwestycji w energetyce. Na przykład takich jak budowa pilotażowej elektrowni niskoemisyjnej połączonej ze zgazowywaniem węgla. Takie działania wpisują się w deklarację rządu o odbudowie gospodarki polegającej na inwestycjach publicznych – podkreśla szef górniczej „S”.
 
Zgodnie z przedstawionym 14 kwietnia przez zarząd PGG projektem programu antykryzysowego, tydzień pracy w spółce byłyby krótszy o jeden dzień, a miesięczne zarobki niższe o 20 proc. Podpisanie poszumienia antykryzysowego jest warunkiem otrzymania przez przedsiębiorstwo wsparcia finansowego przewidzianego w tzw. tarczy antykryzysowej.
 
ny
 

Dodaj komentarz