Solidar Śląsko Dąbrow

Program „Moja Woda” najpopularniejszy na Śląsku

 
Województwo śląskie znalazło się na pierwszym miejscu pod względem zainteresowania programem „Moja Woda”. W ciągu dwóch miesięcy funkcjonowania programu do  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach trafiło blisko 3 tys. wniosków na łączną kwotę ponad 13,2 mln zł. Całkowity budżet programu to 100 mln zł.
 
To ogromne zainteresowanie programem pokazuje, że wiele osób do zmian klimatycznych i ochrony środowiska podchodzi bardzo poważnie. Dzięki temu deszczówka nie będzie trafiać do kanalizacji i rowów odwadniających. Wyłapywana i gromadzona w zbiornikach retencyjnych będzie służyła np. do podlewania ogródka – mówi Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.
 
Nabór wniosków Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach rozpoczął 1 lipca. W ciągu dwóch miesięcy w Portalu Beneficjenta zarejestrowano 2924 wnioski na łączną kwotę dofinansowania ponad 13,2 mln zł, co sprawia, że katowicki WFOŚiGW znalazł się na pierwszym miejscu pod względem zainteresowania programem. Następne w kolejności są fundusze w Krakowie i Poznaniu.
 
– Właściciele domów mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości do 5 tys. zł i nie więcej niż 80 proc. kosztów kwalifikowanych, z przeznaczeniem na zakup, montaż, budowę i uruchomienie instalacji, pozwalającej na zagospodarowanie deszczówki i wód roztopowych na terenie nieruchomości. Są to m.in. przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego i podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego – wyjaśnia Tomasz Bednarek.
 
Gromadzenie w przydomowych zbiornikach wody opadowej oraz roztopowej i późniejsze jej wykorzystywanie to główny cel programu „Moja Woda”. Tzw, mała retencja jest jednym z kluczowych działań pozwalających przeciwdziałać skutkom suszy. M.in. ze względu na błędną politykę hydrologiczną w ostatnich dziesięcioleciach, przede wszystkim prostowanie koryt i betonowanie rzek, czy osuszanie terenów bagiennych, w Polsce zatrzymuje się jedynie 7 proc. wody opadowej i roztopowej, z czego zdecydowana większość przypada na duże zbiorniki retencyjne. To jeden z najgorszych wyników w Unii Europejskiej. Program „Moja Woda” jest jednym z działań mających zmienić tę niekorzystną sytuację. 
 
Wnioski w ramach programu „Moja Woda” będą przyjmowane do końca czerwca 2024 roku. Więcej informacji znajduje się na internetowej Funduszu: www.wfosigw.katowice.pl. 
 
Łukasz Karczmarzyk
źródło foto:flickr.com/jemasmith

 
 
 

Dodaj komentarz