Solidar Śląsko Dąbrow

Program Dobrowolnych Odejść w Tauron Wydobycie

Związki zawodowe działające w Tauron Wydobycie podpisały z zarządem spółki porozumienie dotyczące Programu Dobrowolnych Odejść. Jest on skierowany do pracowników administracji, powierzchni i przeróbki, którzy do 2019 roku nabędą uprawnienia emerytalne.

Program zaczął obowiązywać 6 sierpnia i będzie kontynuowany do 15 października. Jest on związany ze zmniejszeniem przez zarząd spółki planów wydobywczych. – PDO to jedno z najłagodniejszych rozwiązań, jakie mogliśmy przyjąć. Nie wyobrażam sobie, by w kopalniach Tauron Wydobycie mogło dojść do zwolnień – mówi Waldemar Sopata, przewodniczący zakładowej Solidarności.

Zarząd spółki szacuje, że z PDO skorzysta ok. 200 osób. Pracownicy, którzy zdecydują się na odejście z firmy uzyskają świadczenie w wysokości nie przekraczającej 50 proc. zarobków, jakie uzyskaliby do momentu nabycia uprawnień emerytalnych. Świadczenie to nie podlega opodatkowaniu. Otrzymają także odprawę emerytalną w wysokości przewidzianej w Kodeksie pracy.  – Osoby, które w międzyczasie nabyłyby uprawnienia do wypłaty nagrody jubileuszowej nie muszą się obawiać. Zostanie im ona wypłacona wraz z odprawą – dodaje przewodniczący.

Pracownicy, którzy skorzystają z PDO będą mogli zarejestrować się w urzędach pracy i pobierać zasiłek dla bezrobotnych. Następnie przejdą na świadczenie przedemerytalne. W tym czasie nie mogą podjąć pracy. Z chwilą uzyskania emerytury będą mieli prawo do korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i do deputatu węglowego dla emerytów.

aga
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.