Solidar Śląsko Dąbrow

Program dobrowolnych odejść w Grupie Tauron

28 marca organizacje związkowe działające w spółce Tauron Wytwarzanie podpisały z zarządem firmy „Porozumienie w sprawie obniżenia kosztów pracy połączonego obszaru wytwarzania”. Jest to dokument dotyczący warunków osłon dla pracowników Grupy Tauron Wytwarzanie, wdrażanych w związku z planowaną zmianą zarządzania i restrukturyzacją zatrudnienia.

– Negocjacje zapisów porozumienia trwały ponad osiem miesięcy. Były trudne, ale jestem przekonany, że efekt końcowy jest korzystny dla załogi i bliżej mu do zachodnich standardów społecznej odpowiedzialności pracodawcy podczas restrukturyzacji zatrudnienia, niż do standardów polskich. A z pewnością są to wielokrotnie lepsze rozwiązania, niż zwolnienia grupowe z odprawami kodeksowymi – mówi Zdzisław Przydatek, przewodniczący Solidarności w Grupie Tauron Wytwarzanie i jeden z negocjatorów porozumienia.

Jak informuje przewodniczący, podpisany w środę dokument zawiera Pakiet Dobrowolnych Odejść, jak również zachęty dla pracowników, którzy posiadają prawo do przejścia na wcześniejszą emeryturę lub możliwość odejścia na świadczenie przedemerytalne.

– Odprawy dla pracowników, którzy skorzystają z PDO, mogą przekroczyć nawet wysokość ich dwuletnich zarobków. Myślę, że to godne odprawy – podkreśla Zdzisław Przydatek.  Zaznacza, że w porozumieniu zawarto zapisy uzależniające wysokość tych odpraw od momentu podjęcia decyzji przez pracownika o skorzystaniu z PDO. – Czyli, jeśli ktoś zdecyduje się na skorzystanie z programu w momencie, gdy zacznie obowiązywać, otrzyma najwyższą możliwą odprawę, uzależnioną oczywiście od wysokości zarobków danego pracownika. Ci, którzy będą się decydować na skorzystanie z PDO później, np. w połowie czasu obowiązywania programu lub pod koniec, otrzymają odprawy odpowiednio niższe – wyjaśnia przewodniczący.

Oprócz  odpraw porozumienie przewiduje także inną formę dobrowolnych odejść. Są to tzw. urlopy terminowe. – Polega to na tym, że osoby, którym zostało np. cztery lata do emerytury, mogą pójść na urlop terminowy, w trakcie którego będą otrzymywały do połowy dotychczasowego wynagrodzenia – dodaje przewodniczący

Ustalono, że PDO będzie obowiązywać do czerwca 2014 roku z możliwością przedłużenia.

Jednym z najbardziej istotnych elementów restrukturyzacji będzie wydzielenie służb remontowych i przeniesienie ich pracownikow do innych spółek grupy.  – Zapisy dokumentu gwarantują pracownikom tych służb przejście na podstawie art. 231 Kodeksu pracy na okres roku, rekompensaty finansowe i pełną informację dotyczącą warunków pracy i płacy po upływie tego roku – dodaje Zdzisław Przydatek. Wydzielanie pracowników do firm remontowanych rozpocznie się dopiero pod koniec roku. Na razie pracownicy Grupy będą się zapoznawali z zapisami porozumienia i podejmowali decyzje o dobrowolnych odejściach.

Jak zaznacza szef Solidarności w Tauron Wytwarzanie, w tej chwili trudno jeszcze odpowiedzieć na pytania: ilu pracowników skorzysta z PDO, ilu wybierze inne propozycje, a ilu będzie chciało dalej pracować? Szacuje się, że po zakończeniu obowiązywania programu liczba zatrudnionych w Grupie Tauron Wytwarzanie zostanie obniżona o kilkanaście procent. Przydatek zapewnia, że wszystkim osobom, które będą chciały zostać, będzie zaproponowane zatrudnienie, ale może się one wiązać ze zmianą dotychczasowego stanowiska i warunków pracy.

Dokument dotyczy wszystkich elektrowni wchodzących w skład grupy. Są to elektrownie: Jaworzno III, Łaziska, Łagisza, Siersza, Halemba, Blachownia, Katowice, Bielsko-Biała i Stalowa Wola. Jego zapisy nie obejmą tylko pracowników zatrudnionych bezpośrednio przy urządzeniach wytwarzających energię, ponieważ ta grupa zawodowa na razie nie podlega restrukturyzacji.

Tauron Wytwarzanie jest drugim pod względem wielkości wytwórcą energii elektrycznej w Polsce. Zatrudnia ok. 5,5 tysiąca osób.
 

Dodaj komentarz