Solidar Śląsko Dąbrow

Program dla Śląska potrzebuje nowego otwarcia

Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” opracował listę projektów, które powinny otrzymać priorytetową rangę w Programie dla Śląska. Wśród nich znalazły się zarówno inwestycje zapisane w PdŚ, które dotąd nie były realizowane, jak i całkiem nowe przedsięwzięcia. 
 
30 czerwca Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” przyjął stanowisko, w sprawie konieczności zrewidowania Programu dla Śląska i dostosowania tego dokumentu do nowych realiów gospodarczych powstałych w wyniku epidemii COVID-19 oraz forsowanej przez Komisję Europejską koncepcji Europejskiego Zielonego Ładu. 
 
W stanowisku przedstawiciele regionalnych władz NSZZ „Solidarność” wyrazili satysfakcje z objęcia przewodnictwa w Radzie Wykonawczej PdŚ przez premiera Mateusza Morawieckiego. Decyzję tę premier Morawiecki ogłosił po IV posiedzeniu Rady, które odbyło się 18 czerwca w Katowicach. 
 
Oczekiwana decyzja
Związkowcy od wielu miesięcy wskazywali, że najważniejsze projekty inwestycyjne w zapisane w w rządowej strategii rozwoju województwa śląskiego nie są realizowane i domagali się, aby szef rządu objął osobisty nadzór nad PdŚ. – Liczymy, że nadzór ten pozwoli znacząco przyspieszyć wdrażanie kluczowych dla naszego regionu inwestycji – czytamy w stanowisku przyjętym 30 czerwca w Katowicach.
 
Na liście inwestycji, którym w ocenie śląsko-dąbrowskiej „Solidarności” należy nadać priorytetową rangę w Programie dla Śląska znalazły zarówno przedsięwzięcia już zapisane w tym dokumencie, które dotąd nie doczekały się realizacji, jak i całkowicie nowe projekty. W pierwszej grupie znalazły się: budowa kompleksu produkcji wodoru z gazu koksowniczego przez Grupę JSW przy pomocy finansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, rewitalizacja bloków energetycznych 200 MW w Elektrowni Łaziska oraz budowa opalanego węglem kamiennym nowego bloku kogeneracyjnego w elektrowni w Rybniku. 
 
Instalacje IGCC
Druga grupa to innowacyjne projekty z dziedziny niskoemisyjnej energetyki węglowej. Pierwszy z nich to budowa na Śląsku instalacji IGCC (blok energetyczny gazowo-parowy ze zintegrowanym zgazowywaniem węgla). Obecnie na świecie funkcjonuje kilkadziesiąt instalacji IGCC. Dynamiczny rozwój tej technologii obserwowany jest szczególnie w Japonii. IGCC charakteryzuje się znacznie wyższą od konwencjonalnych bloków energetycznych sprawnością (45 – 55 proc.) oraz bardzo niską emisyjnością, co jest szczególnie istotne z uwagi na politykę klimatyczną UE. Szacuje się, że za kilka lat bloki IGCC osiągną poziom usuwania CO2 na poziomie 95 proc.
 
Synergia węglowo-jądrowa
Kolejny projekt dotyczy rozwoju technologii Bezemisyjnej Synergii Węglowo-Jądrowej z wykorzystaniem wysokotemperaturowych reaktorów jądrowych VHTR. Technologia ta pozwala na bezemisyjną produkcję energii elektrycznej oraz metanolu z węgla kamiennego. – Jeszcze kilka lat temu barierą rozwoju BSWJ był brak dostępności na rynku reaktorów VHTR o odpowiednich parametrach. Obecnie jednak proces komercjalizacji tej technologii trwa już w wielu krajach na świecie – napisano w stanowisku Zarządu Regionu.
 
Energia z metanu
Śląsko-dąbrowska „Solidarność” rekomenduje również wpisanie do Programu dla Śląska budowy instalacji utylizacji metanu z powietrza kopalnianego za pomocą turbin hybrydowych na mieszaninę metan-powietrze-węgiel. Technologia ta umożliwia produkcję energii elektrycznej z metanu z powietrza wentylacyjnego kopalń w połączeniu z odpadowym niskokalorycznym węglem.
 
W ocenie regionalnych władz związku realizacja rekomendowanych inwestycji może stanowić pierwszy etap tworzenia krajowej polityki klimatycznej. Polityki, która w odróżnieniu od strategii Unii Europejskiej, nie dąży do realizacji celów ekologicznych wyłącznie poprzez nakazy dotyczące redukcji CO2 kosztem likwidacji całych gałęzi gospodarki i utraty setek tysięcy miejsc pracy. – Polska polityka klimatyczna powinna opierać się właśnie na inwestycjach w nowe technologie, które umożliwią wykorzystanie istniejącego potencjału przemysłowego i krajowych surowców energetycznych, a jednocześnie pozwolą realizować ambitne cele dotyczące obniżenia emisji CO2 – czytamy w stanowisku ZR. – Jedynie takie przewartościowanie założeń polityki klimatycznej pozwoli dokonać prawdziwie sprawiedliwej transformacji. Inwestycje w modernizację tradycyjnego przemysłu połączone z budową innowacyjnych sektorów gospodarki to jedyny sposób, aby uchronić nasz region przed trwałą społeczno-gospodarczą degradacją, która jest nieunikniona w przypadku wdrożenia modelu transformacji zapisanego w unijnej strategii Europejskiego Zielonego Ładu – napisano w dokumencie. 
 
Łukasz Karczmarzyk
źródło foto: youtube.com/Prime Minister’s Office of Japan
 

Dodaj komentarz