Solidar Śląsko Dąbrow

Program „Czyste Powietrze” od nowa

Mniej biurokracji, krótszy czas rozpatrywania wniosku i zmienione zasady przyznawania dotacji – tak wygląda program „Czyste Powietrze” w nowej odsłonie. Zmiany obowiązują od 15 maja.
 
Tomasz Bednarek, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wyjaśniał podczas rozmowy z dziennikarzami, że zmiany zostały wprowadzone po to, aby program był bardziej dostępny dla mieszkańców, a procedowanie wniosków trwało krócej.
 
O dotację na inwestycje objęte programem mogą się starać właściciele budynków jednorodzinnych lub wyodrębnionych w nich mieszkań. Wysokość wsparcia została uzależniona od dochodu oraz planowanych inwestycji. Im jest ich więcej, tym dofinansowanie może być wyższe. Ma ono stanowić od 30 proc. do 75 proc. kosztów przedsięwzięć.
 
Osoby, których roczny dochód nie przekracza 100 tys. zł, mogą się starać maksymalnie o 30 tys. zł dotacji. W tym przypadku brany jest pod uwagę jedynie dochód beneficjenta. Natomiast do 37 tys. zł mogą otrzymać osoby mniej zamożne. Chodzi o gospodarstwa domowe, w których miesięczny dochód w przeliczeniu na członka rodziny nie przekracza 1400 zł lub 1960 zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego.
 
Jak wynika z informacji opublikowanych na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na wymianę przestarzałego pieca tzw. kopciucha na nowoczesny kocioł węglowy osoby, które spełniają kryteria tzw. podstawowego finansowania, mogą otrzymać 3 tys zł. Stanowi to 30 proc. kosztów inwestycji. Natomiast dla osób mniej zamożnych dotacja wynosi 6 tys. zł i w tym przypadku jest to 60 proc. kosztów. Takie same kwoty dotacji obowiązują w przypadku instalacji ogrzewania elektrycznego.
 
Z kolei na założenie centralnego ogrzewania można otrzymać analogicznie 4,5 tys. zł lub 9 tys. zł. Wyższe wsparcie zostało przewidziane na przyłączenie do sieci ciepłowniczej. W zależności od dochodu wynosi ono 10 tys. zł lub 15 tys. zł. Dotacje obejmują także szereg innych inwestycji, m.in. instalację pompy ciepła, wentylacji mechanicznej, kotła gazowego czy paneli fotowoltaicznych.
 
Od 15 maja wnioski zostały uproszczone. Informacje o dochodach mogą być przekazywane w formie oświadczeń, a okres rozpatrywania dokumentów skrócił się z 90 do 30 dni. Zgodnie z nowymi zasadami dofinansowane zostaną także inwestycje już zakończone lub rozpoczęte do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, ale nie wcześniej niż 15 maja 2020 roku.
 
Można się będzie starać także o dotację z przeznaczeniem na częściową spłatę kredytu. W nowej odsłonie programu taka forma dotacji będzie przyznawana nie przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ale przez banki. W tej chwili z ich przedstawicielami trwają rozmowy, a wsparcie w tej formie ma ruszyć we wrześniu.
 
Mieszkańcy naszego województwa mogą składać wnioski o dotacje na inwestycje objęte programem w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach lub w urzędach miast i gmin, które podpisały z Funduszem umowę o współpracy. Ich lista znajduje się na stronie internetowej tej instytucji: www.wfosigw.katowice.pl. Jest na niej dostępny również Portal Beneficjenta umożliwiający złożenie wniosku drogą internetową. Na przełomie maja i czerwca ma zostać uruchomiona usługa pozwalająca na skorzystanie z serwisu rządowego. Wnioski złożone do 15 maja będą rozpatrywane na wcześniej obowiązujących zasadach. Jeśli jednak nie zostały one jeszcze rozpatrzone, można je wycofać i złożyć nowe, zgodne ze zmienioną wersją programu.
 
Celem „Czystego Powietrza” jest ograniczenie tzw. niskiej emisji. Budżet programu na lata 2018-2029 wynosi 103 mld zł. Do 8 maja w całym kraju złożonych zostało 135 tys. wniosków na łączną kwotę wsparcia wynoszącą 2,8 mld zł. Do WFOŚiGW w Katowicach wpłynęło 16 288 wniosków, które dotyczą pożyczek i dotacji w sumie na 281 mln zł. 
 
Agnieszka Konieczny
źródło foto: commons.wikimedia.org/Jacek Halicki
 
 

Dodaj komentarz