Solidar Śląsko Dąbrow

Problemy branży hutniczej będą głównym tematem obrad WRDS

W czwartek 11 lutego odbędzie się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach poświęcone problemom hutnictwa i branży stalowej. Do udziału w posiedzeniu zaproszony został wicepremier i minister rozwoju Mateusz Morawiecki.

– Branża hutnicza w naszym regionie znajduje się w poważnym kryzysie. Jest to związane z szeregiem czynników ograniczających konkurencyjność polskich hut i stalowni. Mam tu na myśli m.in. obostrzenia związane z pakietem klimatyczno-energetycznym. Przemysł hutniczy w Polsce ma dużo trudniejsze warunki niż konkurencja z innych krajów Unii. W dodatku od pewnego czasu mamy do czynienia na rynku z dumpingowymi cenami stali. W tej sytuacji potrzebne są pilne zmiany systemowe. Przedstawiciele pracodawców i związków zawodowych mają propozycje takich rozwiązań. Zostaną one zaprezentowane podczas posiedzenia WRDS, a następnie przekazane do prac na szczeblu krajowym, do Rady Dialogu Społecznego i do rządu – powiedział Dominik Kolorz, przewodniczący WRDS w Katowicach i szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności.

Podczas czwartkowych obrad WRDS zaplanowano również powołanie zespołu problemowego, który będzie  opracowywał założenia tzw. Kontraktu dla Ślaska, czyli wszechstronnego programu rozwoju regionu.

Początek posiedzenia WRDS o godz. 11.00 w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

ny

 

Dodaj komentarz