Solidar Śląsko Dąbrow

Prezydium ZR krytycznie o przywróceniu 5 proc. stawki VAT na żywność

Prezydium Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” skierowało do ministra finansów Andrzeja Domańskiego wystąpienie, w którym wyraziło swój sprzeciw wobec decyzji o nieprzedłużaniu po 31 marca zerowej stawki podatku VAT na żywność, czyli powrót 5 proc. stawki VAT. Dotyczy to m.in. produktów zbożowych, nabiału, mięsa, ryb, warzyw i owoców.

Jak podkreślili w wystąpieniu przedstawiciele śląsko-dąbrowskiej „S” , według danych GUS wydatki na żywność stanowią blisko 1/3 budżetów polskich rodzin. – Oznacza to, że decyzja resortu finansów w praktyce prowadzi do znaczącego wzrostu kosztów utrzymania. Decyzja Pana Ministra najmocniej uderzy w osoby o najniższych dochodach, w najuboższych, w rodziny, gdzie wydatki na żywność stanowią znacznie większy odsetek niż średnia – czytamy w wystąpieniu.

Reprezentanci związku wskazali też na konsekwencje tej decyzji dla całej gospodarki, zaznaczając, że według ekspertów powrót 5 proc. VAT oznacza wzrost inflacji w kwietniu o ok. 0,8 – 0,9 proc. Przypomnieli, że z progonoz Narodowego Banku Polskiego wynika, iż inflacja w 2024 roku wyniesie 3 proc., ale pod warunkiem przedłużenia działań osłonowych, czyli m.in. zerowej stawki VAT na żywność czy mrożenia cen energii. Jeśli te działania zostaną zaniechane, inflacja będzie blisko dwukrotnie wyższa.

– W ocenie Prezydium Zarządu Region Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” nie ma obecnie żadnych przekonujących przesłanek do zniesienia zerowego podatku VAT na żywność. Przeciwnie. Przedstawione wyżej liczby wyraźnie wskazują, że zarówno ze względów społecznych, jak i ekonomicznych należy zerową stawkę utrzymać – podsumowali przedstawiciele władz śląsko-dąbrowskiej „S”.

Zerowa stawka VAT na podstawowe produkty spożywcze zaczęła obowiązywać od 1 lutego 2022 roku. Gdy ją wprowadzano, inflacja w ujęciu rocznym wynosiła 9,2 proc. Gdy jej obowiązywanie zostało przedłużone do końca marca tego roku, o czym decydował jeszcze przez poprzedni rząd w grudniu 2023 roku, inflacja wynosiła 6,6 proc. .

oprac. ny