Solidar Śląsko Dąbrow

Prezydent powołał członków Rady Dialogu Społecznego

 
Liczę na rolę Rady Dialogu Społecznego w budowaniu lepszej Polski i zapewnieniu krajowi zrównoważonego rozwoju – mówił prezydent RP Andrzej Duda podczas uroczystości powołania członków Rady Dialogu Społecznego. Rada zastąpiła działającą od 2001 roku Komisję Trójstronną ds. Społecznego- Gospodarczych.
 
Rada Dialogu Społecznego ukonstytuowała się 22 października. Podczas uroczystości prezydent Andrzej Duda podkreślił, że w czasie jego rozmów z mieszkańcami Polski problem dialogu pojawiał się bardzo często. Zaznaczył, że ma nadzieję, iż powołanie Rady wpłynie na odbudowywanie poczucia solidaryzmu społecznego. – Fundamentalne znacznie w tym zakresie ma dialog rozumiany jako porozumienie w sprawach ważnych – dodał.
 
Przewodniczącym 59. osobowej Rady Dialogu Społecznego został szef Solidarności Piotr Duda. Razem z nim w pracach Rady NSZZ Solidarność reprezentować będą Wojciech Ilnicki, Bogdan Kubiak, Andrzej Kuchta, Jarosław Lange, Henryk Nakonieczny, Waldemar Sopata i Leszek Walczak. Agnieszce Lenartowicz-Łysik z Biura Szkoleń i Współpracy Zagranicznego Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność powierzono funkcję społecznego Doradcy Prezydenta RP. 
 
Obok przedstawicieli Solidarności w składzie Rady Dialogu Społecznego znaleźli się reprezentanci Forum Związków Zawodowych, OPZZ, pracodawców, strony rządowej, prezesa NBP i prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Nowa Rada w odróżnieniu od Komisji Trójstronnej ma być ciałem niezależnym, w którym każda ze stron będzie miała równe prawa. 
 
Ustawa o powołaniu Rady Dialogu Społecznego została przyjęta przez Sejm pod koniec czerwca. Projekt dokumentu wypracowali wspólnie przedstawiciele związków zawodowych, pracodawców i rządu. Prace nad nim rozpoczęły się w 2013 roku, po zawieszeniu przez Solidarność OPZZ i Forum ZZ udziału w pracach Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych.
 
na podstawie komunikatu Kancelarii Prezydenta RP oprac. ak
foto:Tygodnik Solidarność/M.Żegliński
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.