Solidar Śląsko Dąbrow

Prezesi nie przyjęli zaproszenia

Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego wyraziła zaniepokojenie sytuacją społeczną w Nexteer Automotive Poland w Tychach i w Bitron Poland w Sosnowcu. Podczas poniedziałkowego posiedzenia przyjęła dwa stanowiska, w których zaapelowała do stron konfliktów w obu zakładach, aby zasiadły do stołu rozmów i prowadziły dialog, którego celem jest kompromis i poprawa wzajemnych relacji.

– Rozwiązywanie sporów na drodze dialogu i z wzajemnym poszanowaniem interesów obu stron jest polskim i europejskim standardem, i obowiązuje wszystkich, bez względu nakrajpochodzenia kapitału. Nieprzestrzeganie tego standardu szkodzi zarówno pracownikom, jak i pracodawcom – czytamy w stanowiskach dotyczących sytuacji w Nexteer i w Bitron.

Dodatkowo w stanowisku w sprawie Nexteer członkowie WKDS napisali, iż „z dużym niepokojem przyjmują  opinię strony związkowej dotyczącą prawdopodobnego naruszenia prawa przy zwolnieniu przewodniczącego NSZZ Solidarność w Nexteer Automotive Poland”.

– Duże rozczarowanie członków WKDS wzbudził fakt, że ani prezes Bitronu, ani prezes Nexteer nie przyjęli zaproszenia od wojewody śląskiego, będącego przecież przedstawicielem rządu, do udziału w posiedzeniu komisji – mówi Dominik Kolorz, przewodniczący Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności.

W środę 13 lipca w siedzibie zakładowej Solidarności odbędzie się spotkanie szefa Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności z przewodniczącym Regionalnej Sekcji Motoryzacji NSZZ „S” Arkadiuszem Malatyńskim i zwolnionym przewodniczącym związku w Nexteer Grzegorzem Zmudą. – Chcemy omówić dalsze działania dotyczące sytuacji w zakładzie i w sprawie przywrócenia do pracy bezprawnie zwolnionego przewodniczącego Zmudy. Wiemy, że właścicielem Nexteer jest chińska, państwowa firma. Dlatego zwrócimy się do ambasady CHRL  o podjęcie interwencji w sprawie łamania praw związkowych i nieprzestrzegania zasad dialogu społecznego w Nexteer – zapowiada Dominik Kolorz.

W pierwszej części dzisiejszego WKDS, dotyczącej sytuacji w kolejach regionalnych, na wniosek przewodniczącego Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności powołano zespół trójstronny, którego zadaniem jest ustalenie zasad funkcjonowania kolei regionalnych w województwie śląskim. W skład zespołu wejdą przedstawiciele Marszałka Województwa Śląskiego, kolejarskich związków zawodowych i pracodawców kolejowych.

W październiku, na trasie Częstochowa-Katowice-Gliwice, ruszą powołane przez Zarząd Województwa Śląskiego Koleje Śląskie. W grudniu Koleje Śląskie planują przejęcie od Przewozów Regionalnych kolejnych połączeń, na trasie Tychy-Sosnowiec i Gliwice-Bytom. W związku z pojawieniem się w województwie śląskim nowego przewoźnika spółka Przewozy Regionalne będzie zmuszona do restrukturyzacji. W spółce tej rozpoczęły się już zwolnienia grupowe, które obejmą około 350 pracowników. Nie wiadomo, ilu z nich znajdzie nowe zatrudnienie w Kolejach Śląskich.

Dodaj komentarz