Solidar Śląsko Dąbrow

Prezes Zagórowski złożył rezygnację

Jarosław Zagórowski skierował do rady nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej pismo w sprawie rezygnacji z posady prezesa spółki. Rada rozpatrzy wniosek na najbliższym posiedzeniu, które zaplanowano na wtorek 17 lutego. Do tego czasu akcja strajkowa w JSW pozostanie zawieszona. 
 
– Ostateczne zakończenie strajku nastąpi dopiero wtedy, gdy rada nadzorcza przyjmie rezygnację prezesa Zagórowskiego. Cały czas istnieje ryzyko, że rada odrzuci  dymisję, wówczas akcja strajkowa w kopalniach JSW zostanie wznowiona – informuje Piotr Szereda, rzecznik Międzyzwiązkowego Komitetu  Protestacyjno-Strajkowego JSW.
 
Strajk w Jastrzębskiej Spółce Węglowej został zawieszony 13 lutego, po tym jak MKPS i zarząd JSW podpisali porozumienie dotyczące działań oszczędnościowych w spółce. Wcześniej tego dnia prezes Zagórowski zapowiedział, że ustąpi ze stanowiska, co było głównym postulatem strajkujących górników.
 
łk
 

Dodaj komentarz