Solidar Śląsko Dąbrow

Prezes CMC wycofał się ze zwolnień

Nie będzie zwolnień grupowych w Hucie CMC Zawiercie. 5 czerwca pracodawca wycofał się z zamiaru zwolnienia 330 pracowników, ale wręczył organizacjom związkowym wypowiedzenie zakładowego układu zbiorowego pracy. – Naszym zdaniem to nie były negocjacje. Pracodawca nie dał nam żadnego wyboru, wywarł na nas presję. Dla nas priorytetem było przede wszystkim ratowanie miejsc pracy i tylko dlatego zdecydowaliśmy o pokwitowaniu odbioru wypowiedzenia układu zbiorowego pracy. Przynajmniej na razie pracownicy huty nie muszą obawiać się, że stracą zatrudnienie – mówi Danuta Nowicka, przewodnicząca Solidarności w CMC Zawiercie.

Wynegocjowany w 1995 roku układ zbiorowy pracy gwarantował pracownikom m.in. dłuższe okresy wypowiedzenia pracy, odprawy emerytalne, premię z zysku oraz dopłaty do godzin nadliczbowych i do zwolnień lekarskich. – Uważamy, że zwolnienia w hucie i ich powody były pretekstem do wypowiedzenia układu zbiorowego. My proponowaliśmy zawieszenie jego niektórych zapisów, jednak jak widać prezes miał inne cele – informuje Nowicka.

W połowie maja zarząd huty CMC Zawiercie ogłosił, że zamierza zwolnić 330 pracowników. Konieczność cięć uzasadniał m.in. wzrostem cen gazu i energii, pesymistycznymi prognozami rozwoju gospodarki i  ryzykiem recesji w krajach strefy euro. Jego zdaniem te czynniki decydują o znacznym pogorszeniu się sytuacji na rynku stali. Zwalnianym pracownikom prezes oferował tylko ustawowe odprawy i umorzenie pożyczek z funduszu socjalnego.

Dodaj komentarz