Solidar Śląsko Dąbrow

Prestiżowe nagrody przyznawane z okazji Dnia Ziemi

Wystartowała kolejna odsłona „Zielonych czeków”. Organizatorem konkursu jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Zgłoszenia będą przyjmowane do 19 listopada. To jeden z największych i najważniejszych konkursów ekologicznych w województwie śląskim. Głównymi nagrodami są warte 10 tys. „Zielone czeki”, które można otrzymać za działalność na rzecz ochrony środowiska.

– W tej edycji konkursu chcemy przyznać nagrody w czterech kategoriach: „Ekologiczna osobowość roku”, „Gmina przyjazna dla czystego powietrza”, „Inwestycja proekologiczna” oraz „Programy i akcje na rzecz ochrony przyrody oraz edukacji ekologicznej”. Kapituła będzie miała też możliwość przyznania nagrody specjalnej – wyjaśnia Tomasz Bednarek, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Zgodnie z regulaminem konkursu, w kategorii „Ekologiczna osobowość roku” nominowana może zostać osoba fizyczna. Kategoria „Gmina przyjazna dla czystego powietrza” skierowana jest do gmin miejskich, wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast na prawach powiatu. Z kolei w kategorii „Inwestycja proekologiczna roku” nominowani mogą zostać beneficjenci WFOŚiGW w Katowicach, którzy w 2020 roku zakończyli realizację zadania dofinansowanego ze środków Funduszu. Nie dotyczy to osób fizycznych. W kategorii „Programy i akcje na rzecz ochrony przyrody oraz edukacji ekologicznej” o nagrody mogą ubiegać się organizacje pozarządowe z terenu województwa śląskiego prowadzące działalność proekologiczną.

Jak informuje Aleksandra Kuszka, dyrektor biura WFOŚiGW w Katowicach, w zeszłym roku regulamin konkursu został znacznie zmieniony. – Wprowadziliśmy nowe kategorie tak, żeby w konkursie mogły brać udział poza osobami fizycznymi, także gminy, przedsiębiorstwa i organizacje pozarządowe. Modyfikacji po wielu latach uległy też logo i statuetka konkursu – dodaje.

Zgłoszenia do konkursu wraz z wnioskiem i uzasadnieniem można przesłać listem poleconym, kurierem bądź dostarczyć osobiście do siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, która znajduje się przy ul. Plebiscytowej 19. Będą one przyjmowane do 19 listopada do godz. 15.30. Lista laureatów ogłoszona zostanie do 31 grudnia tego roku. Więcej informacji na temat szczegółów konkursu można znaleźć na stronie internetowej katowickiego WFOŚiGW.

Pierwsze „Zielone czeki” katowicki Fundusz przyznał w 1994 roku. Konkurs jest organizowany z okazji obchodzonego 22 kwietnia Dnia Ziemi. W gronie laureatów znajdują się pasjonaci ochrony środowiska: naukowcy, nauczyciele, dziennikarze, stowarzyszenia, przedsiębiorcy i miasta.

W ubiegłej edycji konkursu ekologiczną osobowością roku został pasjonat przyrody Dariusz Tlałka z Kęt, autor wielu publikacji naukowych poświęconych paprotnikom, członek Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Jego zbiory wzbogaciły zielniki naukowe Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Natomiast za inwestycję proekologiczną kapituła konkursu uznała kompleksową termomodernizację schroniska dla bezdomnych zwierząt w Katowicach.

Agnieszka Konieczny
źródło foto: WFOŚiGW Katowice