Solidar Śląsko Dąbrow

Premier powinien zawetować drugi pakiet

Przedstawiciele NSZZ Solidarność zaapelowali do premiera Donalda Tuska, aby podczas najbliższego posiedzenia Rady Europejskiej złożył veto wobec przygotowanego przez Komisję Europejską tzw. drugiego pakietu klimatyczno-energetycznego. Pakiet ten zawiera m.in. propozycję redukcji emisji CO2 o 40 proc. do 2030 roku.
– Pakiet w takim kształcie z punktu widzenia polskiej racji stanu jest absolutnie nie do przyjęcia. Dla polskiej gospodarki, której energetyka jest niemal w całości oparta na węglu, oznacza to utratę kilkuset tysięcy miejsc pracy. Pakiet uderzy nie tylko w przemysł, ale również w małe firmy, w ciepłownictwo komunalne i bezpośrednio w gospodarstwa domowe Polaków z powodu drastycznego wzrostu opłat za energię w budżetach domowych – przekonują w liście do premiera Dominik Kolorz, szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności i Kazimierz Grajcarek, szef Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność, największej struktury branzowej w związku. 
Reprezentanci „S” oceniają, że unijna polityka klimatyczno-energetyczna w obecnym kształcie jest narzędziem realizacji celów ekonomicznych najbogatszych państw Wspólnoty i dyskryminuje biedniejsze państwa UE, a zgoda polskiego rządu na wdrożenie pierwszego pakietu klimatyczno-energetycznego była błędem. 
– Wierzymy, że uda się nie powtórzyć błędu sprzed kilku lat i twardo stanie Pan w obronie interesów Polaków i polskiej gospodarki, a wyrazem tej postawy będzie veto wobec drugiego pakietu klimatyczno-energetycznego. W naszej ocenie to veto będzie działaniem nie tylko w interesie Polski, ale całej Unii Europejskiej. Konflikt rosyjsko-ukraiński wyraźnie pokazał, iż dotychczasowa unijna polityka klimatyczno-energetyczna wymaga głębokiej weryfikacji. Dekarbonizacja energetyki  państw unijnych przy jednoczesnym uzależnianiu się od rosyjskich zasobów gazu i ropy okazała się strategicznym błędem, zagrażającym bezpieczeństwu energetycznemu całej Wspólnoty oraz stabilności gospodarczej i politycznej na naszym kontynencie. Istnieje pilna potrzeba zbudowania nowego, bezpiecznego systemu energetycznego w Europie. Polska ma szansę być jednym z inicjatorów i liderów takiego projektu – podkreślili w apelu przedstawiciele NSZZ Solidarność.
Szczyt przywódców państw UE poświęcony unijnej polityce klimatyczno-energetycznej odbędzie się w dniach 20-21 marca.
ny
źródło foto: wikipedia.pl/Jan Michałowski

Dodaj komentarz