Solidar Śląsko Dąbrow

Premie w tauronowskich spółkach

Porozumienie ramowe  podpisane przez prezydium Rady Społecznej działającej w Tauron Polska Energia z zarządem spółki umożliwiło rozpoczęcie negocjacji płacowych w poszczególnych spółkach Grupy. W części z nich rozmowy zostały już zakończone. Przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych ustalili z zarządami tych spółek wysokość jednorazowej premii, którą pracownicy otrzymają w tym roku.
 
W Tauron Ciepło obligatoryjna premia wyniesie 1850 zł brutto. Otrzymają ją wszyscy pracownicy spółki, zostanie wypłacona w sierpniu wraz z wynikającą z Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy premią z okazji Dnia Energetyka. Spotkanie przedstawicieli zakładowych organizacji związkowych z pracodawcą dotyczące wysokości premii odbyło się 5 lipca. – Porozumienie nie zostało jeszcze formalnie podpisane, ale jego najważniejsze zapisy są już uzgodnione. Początkowo pracodawca proponował, aby premia była niższa o 200 zł. W trakcie negocjacji udało nam się podwyższyć tę kwotę oraz przekonać pracodawcę, aby wszyscy pracownicy dostali tyle samo pieniędzy. Argumentowaliśmy, że ta premia stanowi niejako rekompensatę za brak podwyżek stawek zasadniczych. Dlatego jej wysokość nie może mieć charakteru uznaniowego i nie powinna być zróżnicowana dla poszczególnych pracowników – mówi Tadeusz Nowak, przewodniczący Solidarności w Tauron Ciepło.
 
W spółce Tauron Wytwarzanie obligatoryjna premia, którą otrzymają wszyscy pracownicy, wyniesie 1750 zł brutto. Część osób dostanie także premię uznaniową, o wysokości której zdecydują kierownicy poszczególnych wydziałów. Porozumienie płacowe w tej spółce podpisane zostało 30 czerwca. Krzysztof Junik, przewodniczący Solidarności w firmie podkreśla, że stronie związkowej najbardziej zależało na tym, by premia obligatoryjna dla wszystkich pracowników była jak najwyższa i by pracownicy otrzymali ją w okresie wakacyjnym. – Pieniądze wpłyną na konta pracowników wraz z wypłatą za czerwiec, czyli do 10 lipca – mówi związkowiec. Zaznacza, że na premię uznaniową przeznaczone zostaną środki w wysokości średnio 69 zł na etat. – Ta premia będzie miała charakter motywacyjny, o tym, którzy pracownicy ją otrzymają i w jakiej wysokości zdecydują przełożeni. W porozumieniu zaznaczyliśmy, że jej wysokość nie może być niższa niż 300 zł i wyższa od 1000 zł. Premia uznaniowa zostanie wypłacona na początku sierpnia – dodaje Krzysztof Junik.
 
Z kolei pracownicy spółki Tauron Dystrybucja otrzymają premię wynoszącą 1800 zł brutto, a pieniądze wpłyną na ich konta przed 8 sierpnia. – Oczywiście wolelibyśmy, aby zamiast jednorazowej premii podniesione zostały podstawy wynagrodzeń pracowników, ale bierzemy pod uwagę sytuację, w jakiej znajduje się firma – mówi Kazimierz Janowicz, przewodniczący Solidarności w Tauron Dystrybucja.
 
Zgodnie z porozumieniem podpisanym 27 czerwca przez przedstawicieli związków zawodowych i zarząd spółki pracownicy posiadający niskie stawki zaszeregowania, ale wyróżniające się w pracy, będą mogły liczyć dodatkowo na premię uznaniową. Na ten cel w dyspozycji pracodawcy pozostały środki wynoszące 50 zł w przeliczeniu na jeden etat. – Jednorazowa premia uznaniowa dla jednego pracownika nie może być wyższa niż 600 zł brutto – zaznacza Kazimierz Janowicz. Związkowiec podkreśla, że zapisami porozumienia objęci zostaną także pracownicy spółek Tauron Dystrybucja Serwis oraz Tauron Dystrybucja Pomiary.
 
W spółce Tauron Wydobycie spotkanie przedstawicieli organizacji związkowych z zarządem firmy, podczas którego najprawdopodobniej podpisane zostanie porozumienie płacowe, zaplanowane zostało na 13 lipca.
 
8 czerwca prezydium Rady Społecznej Taruon Polska Energia podpisało z zarządem spółki ramowe porozumienie płacowe, które umożliwiło rozpoczęcie negocjacji dotyczących wzrostu wynagrodzeń w poszczególnych spółkach Grupy. Stanowi ono, że w tym i przyszłym roku pracownicy spółek wchodzących w skład Grupy Tauron PE otrzymają jednorazową premię, natomiast w IV kwartale 2018 roku rozpoczną się negocjacje dotyczące wzrostu płac zasadniczych w 2019 roku.
 
ak, łk
źródło foto:pixabay.com/CC0
 

Dodaj komentarz