Solidar Śląsko Dąbrow

Premie w Tauron Ciepło

Związki zawodowe z Tauron Ciepło uzgodniły z pracodawcą zasady przyznawania jednorazowej premii w spółce. Zgodnie z zawartym porozumieniem każdy pracownik otrzyma obligatoryjną premię w wysokości 850 zł brutto.

Łączna kwota przeznaczona na premie w Tauron Ciepło wynosi 1026 zł brutto na etat. Pieniądze, które pozostaną po wypłaceniu wszystkim uprawnionym pracownikom obligatoryjnej części premii, pracodawca rozdysponuje wedle własnego uznania. W porozumieniu zapisano, że uznaniowa część premii nie może być wyższa niż 600 zł brutto. – Początkowo pracodawca chciał podzielić premie na część obligatoryjną dla wszystkich pracowników i uznaniową w proporcji pół na pół.  W trakcie rozmów udało nam się wynegocjować, że część pieniędzy przeznaczona na obligatoryjną premię będzie znacznie wyższa – mówi Tadeusz Nowak, przewodniczący Solidarności w Tauron Ciepło.

Zgodnie z ustaleniami między związkami zawodowymi i zarządem spółki premie trafią na konta załogi jeszcze w listopadzie. –  Dzięki temu pracownicy otrzymają dodatkowy zastrzyk gotówki przed Świętami Bożego Narodzenia – podkreśla przewodniczący.

Premie w Tauron Ciepło oraz w pozostałych spółkach Grupy Tauron Polska Energia to efekt porozumienia podpisanego 12 listopada między zarządem Grupy i Radą Społeczną TPE, w której zasiadają przedstawiciele wszystkich spółek wchodzących w skład Grupy. We wrześniu przed siedzibą zarządu Grupy związki zawodowe zorganizowały pikietę przeciwko likwidacji miejsc pracy w spółkach grupy i pogarszającej się sytuacji materialnej pracowników. W październiku  w części spółek grupy przeprowadzone zostały referenda strajkowe. Po podpisaniu porozumienia w sprawie premii zaplanowany na 19 listopada strajk ostrzegawczy został odwołany.

łk

Dodaj komentarz