Solidar Śląsko Dąbrow

Premie w Polskiej Spółce Gazowniczej

Jednorazową premię 1200 zł brutto otrzymają we wrześniu wszyscy pracownicy sześciu krajowych oddziałów Polskiej Spółki Gazowniczej: w Zabrzu, Gdańsku, Poznaniu, w Warszawie, Tarnowie i  Wrocławiu. Dodatkowo w październiku w PSG wypłacona zostanie tzw. premia ruchoma. O jej wysokości dla poszczególnych pracowników decydować będą kierownicy działów.

W negocjacjach na temat podziału 26 mln zł z funduszu premiowego na II półrocze 2015 roku uczestniczyli przedstawiciele działających w spółce związków zawodowych. – Fundusz premiowy podzielony został na ponad 10 tys. pracowników PSG. Na każdego z nich przypadło 2400 zł brutto. 10 września wszyscy z automatu dostaną 1200 zł brutto. Miesiąc później z pozostałych pieniędzy zostaną im wypłacane tzw. premie ruchome. Ale te bonusy uzależnione będą od ich aktywności w pracy. Ocenią ją ich kierownicy. Najbardziej zaangażowani dostaną najwyższe premie – wyjaśnia Beata Pawlikowska, przewodnicząca Solidarności w PSG w Zabrzu.

To już druga premia, jaką pracownicy PSG otrzymali w ciągu ostatnich trzech miesięcy. W czerwcu każdy z nich dostał 2,5 tys. zł  brutto nagrody rocznej. O jej wypłatę stanowczo upomniała się strona związkowa. Zarząd firmy zrealizował żądanie związkowców dopiero po zapowiedzi rozpoczęcia akcji protestacyjnych. Zawarte wówczas porozumienie gwarantuje też załogom PSG wypłatę premii na Boże Narodzenie na kwotę 1350 zł brutto. – Te wszystkie premie bardzo cieszą naszych pracowników. Na pewno są też dobrą  motywacją do pracy – podkreśla Beata Pawlikowska

Przewodnicząca informuje też, że od stycznia 2016 roku w PSG zmienią się przyjęte dotąd  zasady wypłacania premii. – Przy okazji podziału premii podpisaliśmy również z pracodawcą nowy regulamin nagradzania i premiowania, który będzie obowiązywać od początku przyszłego roku. Zgodnie z nim monterzy będą otrzymywać premie kwartalne, a specjaliści i kierownicy premie półroczne – informuje przewodnicząca.

Krajowe oddziały PSG wchodzą w skład Grupy Kapitałowej Polskiego Górnictwa Nafty i Gazownictwa.

bea
źródło foto:pixabay.com

 

Dodaj komentarz