Solidar Śląsko Dąbrow

Premie w Kolejach Śląskich

Ok. 500 zł brutto średnio na etat – taką kwotę miesięcznej premii wynegocjowały z pracodawcą organizacje związkowe działające w Kolejach Śląskich. Porozumienie w tej sprawie zostało podpisane 17 stycznia. Zapisy dokumentu obowiązują od początku stycznia.

– To dobre porozumienie. Dla nas ważne jest to, że premię będą otrzymywali wszyscy pracownicy spółki – mówi Mariusz Samek, przewodniczący „Solidarności” w Kolejach Śląskich. – Poprzedni regulamin premiowania był niesprawiedliwy, ponieważ część osób w ogóle nie miała prawa do premii, m.in. pracownicy działu bezpieczeństwa i kontroli wewnętrznej, czy infolinii – dodaje.

Jak zaznacza Samek, o wysokości premii dla poszczególnych pracowników będą decydowali przełożeni, biorąc pod uwagę takie kryteria jak zaangażowanie w pracę, umiejętności, innowacyjność, czy dyspozycyjność. W porozumieniu zapisano, że premia może wynieść maksymalnie 15 proc. stawki zasadniczej danej osoby. – To ok. 500 zł brutto średnio na etat – mówi Mariusz Samek. Zaznacza, że dla pracowników administracyjnych, którzy także nie byli ujęci w poprzednim regulaminie premiowania, został przewidziany fundusz nagród. – Wynegocjowaliśmy takie zasady przyznawania miesięcznej premii, które z pewnością będą doceniały pracowników i motywowały ich do pracy – dodaje przewodniczący „S” w Kolejach Śląskich.

Porozumienie w sprawie regulaminu premiowania podpisały z pracodawcą dwie organizacje: „Solidarność” oraz Międzyzakładowy Związek Maszynistów Kolejowych. Uzgodnienie zasad premiowania jest jednoznaczne z zakończeniem sporu zbiorowego, który był prowadzony z pracodawcą przez te dwa związki od przeszło dwóch lat.

29 lipca zeszłego roku strona związkowa podpisała z pracodawcą porozumienie płacowe w ramach tego sporu zbiorowego, ale dokument nie obejmował regulaminu premiowania. Uzgodniono wówczas, że nowe zasady przyznawania miesięcznej premii zostaną ustalone do końca 2021 roku i dopiero po podpisaniu porozumienia w tej sprawie spór zostanie definitywnie zakończony.

Koleje Śląskie zatrudniają ok. 1,1 tys. pracowników.

aga
źródło foto: CC BY-SA 3.0/SQ9NIT