Solidar Śląsko Dąbrow

Premie letnie w CMC Poland

Wszyscy pracownicy huty CMC Poland w Zawierciu otrzymają czerwcu wraz z wypłatą za poprzedni miesiąc bonus w wysokości 1.850 zł brutto. To tzw. premia letnia, która jest zagwarantowana w regulaminie wynagradzania. Obowiązujące on w CMC Zawiercie od  września 2012 roku w miejsce wypowiedzianego przez zarząd huty zakładowego układu zbiorowego pracy.  Zapisy regulaminu wynegocjowały z pracodawcą zakładowe organizacje związkowe. – Szczególnie zależało nam na zagwarantowaniu pracownikom stałych składników wynagrodzenia, a tym samym pewnych i systematycznie rosnących dochodów. Takie gwarancje dają nam m.in. zapisy regulaminu dotyczące premii letniej i świątecznej. Wysokość każdej z nich to równowartość aktualnie obowiązującej w Polsce płacy minimalnej, a więc co roku są one wyższe – podkreśla Henryk Zwolan, przewodniczący Solidarności w CMC Poland.

W tym roku wzrosła również wysokość  regulaminowej nagrody z okazji Dnia Hutnika, którą pracownicy otrzymali na początku maja. – W zeszłym roku ta nagroda nazywana zwyczajowo „małym hutnikiem” wynosiła 420 zł brutto. Teraz pracownicy otrzymali 444 zł brutto – dodaje przewodniczący.

Huta CMC Poland w Zawierciu zatrudnia około 1,8 tys. pracowników. Zakład produkuje  pręty zbrojeniowe i siatki z drutu.

bea
źródło foto:pixabay.com/CC0

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.