Solidar Śląsko Dąbrow

Premie i nagrody w spółkach Plastic Omnium

Związkowcy z międzyzakładowej organizacji NSZZ Solidarność ze spółek Plastic Omnium Auto Exteriors w Kleszczowie i Plastic Omnium Auto w Gliwicach uzgodnili z pracodawcą wysokości tegorocznych nagród świątecznych i premii wakacyjnej dla pracowników. Po 400 zł brutto nagrody na Wielkanoc i Boże Narodzenie oraz 1000 zł brutto premii na dofinansowanie wakacyjnych urlopów otrzymają pracownicy spółki z Kleszczowa. Nagrody na święta w gliwickim zakładzie wyniosą 500 zł brutto, a premia na wakacje 800 zł brutto.  

W spółce Plastic Omnium w Gliwicach, w której nie funkcjonował Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, te bonusy wypłacane są pracownikom już od kilku lat. W zakładzie w Kleszczowie nagrody świąteczne i premia na wakacje wprowadzone zostały na mocy porozumienia pomiędzy pracodawcą a związkowcami z 30 marca 2015 roku. Umowa zakłada zastąpienie świadczeń z ZFŚS obligatoryjnymi nagrodami świątecznymi i premią wakacyjną. Gwarantuje też, że co roku ich wysokość musi zostać zaakceptowana przez stronę związkową.

Jak podkreśla Joanna Kaznowska, przewodnicząca międzyzakładowej Solidarności, to rozwiązanie dużo bardziej korzystne dla pracowników. – Świadczenia z funduszu wynosiły 1093,93 zł brutto na osobę. Tymczasem łączna wartość tegorocznych nagród i premii osiągnęła aż 1800 zł brutto na pracownika – wyjaśnia przewodnicząca.

Związkowcy wskazują jednak, że choć załoga jest zadowolona premii, to problemem jest brak podwyżek płac zasadniczych. Nie było ich już od kilku lat.  – Pracodawca twierdzi, że na podwyżki stawek zasadniczych firma nie może sobie pozwolić. Podkreśla, że w zamian ludzie otrzymują premie i nagrody. W tej sytuacji postanowiliśmy wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o rozpoczęcie rozmów na temat zmian w systemie wynagradzania i w regulaminie płac. Liczymy, że uda nam się wprowadzić do tych dokumentów zapisy, które pozwolą na wzrost comiesięcznych wynagrodzeń pracowników  – mówi Krzysztof Masłowski z międzyzakładowej Solidarności.

Spółki Plastic Omnium Auto w Gliwicach i Plastic Omnium Auto Exteriors w Kleszczowie zatrudniają łącznie ponad 800 pracowników. Produkują m.in. zderzaki i akcesoria samochodowe. Zakłady należą do francuskiego koncernu Plastic Omnium.

bg
źródło foto:commons.wikimedia.org/S400HYBRID

 

Dodaj komentarz