Solidar Śląsko Dąbrow

Premie i dodatki stażowe w gliwickiej Fabryce Plastików

Wprowadzenie dodatku stażowego oraz zmiana zasad naliczania premii absencyjnej – to najważniejsze zapisy porozumienia podpisanego pod koniec grudnia przez Solidarność działającą w Fabryce Plastików w Gliwicach i pracodawcę. 
 
Zgodnie z zapisami porozumienie dodatek za staż pracy obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku i przysługuje pracownikom, którzy przepracowali w gliwickiej spółce co najmniej 3 lata. Osoby o takim stażu pracy będą otrzymywały dodatek wynoszący 3 proc. ich stawki zasadniczej. Po 6 latach pracy dodatek wzrośnie do 6 proc., a po 9 latach do 9 proc. płacy zasadniczej.
 
Dorota Banaczek, przewodnicząca Solidarności w fabryce podkreśla, że pomysł wprowadzenia dodatku wyszedł od pracodawcy i został pozytywnie odebrany przez zakładową „S”.  – To bardzo dobre rozwiązanie. Pracownicy o dłuższym stażu będą mieli poczucie, że ich praca jest doceniana – mówi Banaczek. Dodaje, że zdecydowana większość pracowników fabryki będzie otrzymywała dodatek stażowy w maksymalnej wysokości.
 
Jak zaznacza przewodnicząca Solidarności w gliwickiej fabryce, pracownicy o stażu krótszym niż 3 lata też mogą liczyć na wzrost płac zasadniczych. Wystarczy chęć do nauki. Każda nowo zatrudniona osoba ma możliwość szkolenia i zdobywania nowych umiejętności. W ślad za tym otrzymuje kolejne podwyżki. W ciągu dwóch lat, w miarę uzyskiwania kolejnych kwalifikacji, może to być nawet 300 zł brutto.
 
Z inicjatywy zakładowej Solidarności z początkiem tego roku zmienione zostały zasady naliczania premii absencyjnej, która wzrosła z 616 zł do 1000 zł brutto. – Wcześniej pracownik mógł dostać premię absencyjną, jeśli przepracował cały rok. Teraz została ona podzielona na dwie części, będzie wypłacana co pół roku i łącznie wyniesie 1000 zł brutto – mówi Dorota Banaczek. Kolejny zapis porozumienia podpisanego przez „S” z pracodawcą dotyczy zwiększenia odpraw emerytalno-rentowych, które będą wypłacane pracownikom w wysokości równej trzem miesięcznym wynagrodzeniom. Wcześniej była to równowartość jednej wypłaty.
 
Gliwicki zakład zajmuje się produkcją plastikowych komponentów do samochodów. W firmie zatrudnionych jest 276 osób.
 
aga
źródło foto:pixabay.com/CC0
 

Dodaj komentarz