Solidar Śląsko Dąbrow

Premia wynikowa i nagrody z okazji branżowego święta

Wprowadzenie kwartalnej premii wynikowej oraz podniesienie wysokości tegorocznej nagrody z okazji Święta Kolejarza – to najważniejsze zapisy porozumienia zawartego przez Solidarność i pozostałe związki zawodowe działające w PKP Cargo z zarządem spółki 30 października. 
 
Kwartalna premia wynikowa to zupełnie nowy składnik wynagrodzenia w PKP Cargo. Warunkiem jej przyznania będzie realizacja wyznaczonych zadań zarówno na poziomie całej spółki, jak i jej poszczególnych jednostek organizacyjnych. Zostanie ona wypłacona w dwóch transzach. 50 proc. premii trafi na konta pracowników w grudniu. Druga części premii ma zostać wypłacona w kwietniu, ale jej ostateczna wysokość może jeszcze ulec zmianom po analizie stopnia realizacji zadań.
 
Wysokość premii wynikowej  za IV kwartał dla zdecydowanej większości pracowników wyniesie  1125 zł. W przypadku pozostałych zatrudnionych będzie stanowić maksymalnie równowartość 15 proc. kwartalnego wynagrodzenia zasadniczego danego pracownika. – Zróżnicowanie zasad naliczania premii wynika z faktu, iż w PKP Cargo funkcjonują dwa systemy wynagradzania. Zasady, które uzgodniliśmy z pracodawcą, są najbardziej  korzystne dla pracowników najmniej zarabiających – mówi  Henryk Grymel, szf Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ Solidarność. Jeszcze w listopadzie związki zawodowe i zarząd PKP Cargo powrócą do rozmów dotyczących zasad przyznawania i naliczania kwartalnych premii wynikowych w kolejnych latach.
 
W porozumieniu  z 30 października związki zawodowe wynegocjowały z pracodawcą również podwyższenie tegorocznej nagrody z okazji Święta Kolejarza. Zgodnie z Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy w PKP Cargo ten bonus wynosi 200 zł brutto.   –  Udało nam się przekonać pracodawcę, żeby w tym roku nagroda wyniosła 700 zł brutto. W grudniu przed świętami, pracownicy PKP Cargo dostaną więc i pierwszą transzę premii kwartalnej, i wyższą niż w poprzednich latach nagrodę z okazji Święta Kolejarza – podkreśla Henryk Grymel.  
 
PKP Cargo jest największym w Polsce i jednym z największych w Europie kolejowym przewoźnikiem towarowym. Grupa PKP Cargo  zatrudnia ok. 24 tys. pracowników. 
 
łk
źródło foto: commons.wikimedia.org/stevenlodz/CC BY-S.A. 4.0
 

Dodaj komentarz