Solidar Śląsko Dąbrow

Premia w PKP Cargo

1500 zł brutto premii otrzymają pracownicy spółki PKP Cargo S.A. – to najważniejszy zapis porozumienia podpisanego przez zakładowe organizacje związkowe i pracodawcę 27 sierpnia. Pieniądze zostaną wypłacone w dwóch transzach.

Pierwsza transza wynosząca 500 zł wpłynie na konta pracowników spółki do 10 października, czyli wraz z wynagrodzeniem za wrzesień. Natomiast 1 000 zł wypłacone zostanie z okazji Dnia Kolejarza do 10 grudnia, razem z wynagrodzeniem za listopad.

Jak informuje Jan Majder, przewodniczący „Solidarności” w PKP Cargo, negocjacje płacowe z pracodawcą były prowadzone od maja tego roku. – Podczas rozmów pracodawca poinformował, że nie można wdrożyć systemowej podwyżki płac ze względu na trudną sytuację ekonomiczną spółki. Udało nam się wynegocjować tę nagrodę. Ona nie zrekompensuje pracownikom braku podwyżek, ale będzie stanowiła dodatkową gratyfikację za zaangażowanie w wykonywaną pracę – mówi Jan Majder.

Przewodniczący „S” w spółce zaznacza, że prawo do nagrody mają pracownicy, którzy zostali zatrudnieni w PKP Cargo nie później niż 1 czerwca tego roku. Jest to ponad 15 tys. pracowników. Porozumienie dotyczy pracowników zatrudnionych przez Zakłady PKP Cargo S.A. oraz pracowników zatrudnionych przez spółki Grupy PKP Cargo.

aga
źródło foto: commons.wikimedia.org/RobDammers/CC BY SA 2.0